Gemeenteraad vergadert bij uitzondering op dinsdag; sporttarieven Groningen, Haren en Ten Boer

Foto: Publiek Domein

De gemeenteraad van Groningen vergadert bij uitzondering vandaag op dinsdag. Een van de onderwerpen zijn de sporttarieven.

B&W willen de sporttarieven voor de sportverenigingen van de oude gemeenten Haren, Ten Boer en Groningen gelijk trekken naar één tarief voor het gebruik van de gemeentelijke sporthallen en sportvelden. De gemeenteraadsfracties Stadspartij, CDA, VVD en PVV hebben een eigen voorstel.

Voor de harmonisatie van de sporttarieven heeft de gemeente overlegd met een ‘Expertgroep’ met leden van de Adviescommissie van de Sport en de Sportkoepel. Voor de buitensportverenigingen zal worden gewerkt met een normtarief en voor de binnensport met een uurtarief.

Het jeugd- en seniorentarief blijft om zo de sportdeelname door kinderen en jongeren te blijven stimuleren. Daarbij komt dat verenigingen met veel jeugdleden bij een afschaffing van het jeugdtarief veel meer zouden gaan betalen. “En dat is niet wenselijk”, vindt het college van B&W.

Bezuinigingen

Om de effecten van de geharmoniseerde tarieven met ook de bezuinigingen op de sport goed in beeld te brengen, heeft het college twee scenario’s uitgewerkt. Die pakken verschillend uit voor de sportverenigingen. Het college heeft de voorkeur voor 1 van de 2 scenario’s en stelt een ‘ingroeiregeling’ van 6 jaar voor om de sportvereniging in Haren en Ten Boer tegemoet te komen. Vanuit de gemeenteraad is een extra scenario aangedragen, terwijl de Sportkoepel een vierde scenario wil.

Amendement

Vorige week kregen de plannen van het college veel kritiek vanuit de oppositie. Voor de raadsvergadering van dinsdag staat het onderwerp ‘harmonisatie sporttarieven’ als ‘discussiestuk’ op de agenda. Dat betekent dat de raadsfracties er uitgebreid verder over gaan debatteren voordat er over wordt gestemd.

Oppositiepartijen Stadspartij, CDA, VVD en PVV hebben een zogeheten amendement aangekondigd om als raad over te stemmen. Een amendement is een wijziging van het raadsvoorstel dat het college heeft gemaakt. Als een amendement een meerderheid van de raad krijgt, moet het college het veranderde plan uitvoeren.

Moties

Over andere onderwerpen zal dinsdag niet verder worden gedebatteerd, maar worden wel moties verwacht over onder meer de onderwerpen stadslogistiek, het beleidskader over inburgering, de herinrichting van de entreehal en het restaurant van cultureel centrum De Oosterpoort en het corona-steunpakket voor de Groningse culturele sector. Over deze onderwerpen hebben B&W voorstellen voor de raad gemaakt waarover dinsdag ook wordt gestemd.

In een motie hebben 1 of meer raadsfracties een wens, verzoek of opdracht geformuleerd waarover de raad stemt. Dat gaat minder ver dan een amendement dat echt een wijziging van een voorstel van B&W is.

Tijdens de raadsvergadering vanaf 21.00 uur is het afscheid van GroenLinks-raadslid Lieke Schoutens, de installatie van haar vervanger Petra Brouwer en de stemmingen over raadsvoorstellen, amendementen en moties. De inhoudelijke discussies zijn eerder op de dag van 17.00 tot 20.00 uur in de sessie waaraan sommige raadsleden meedoen vanuit zaal Topweer in het Provinciehuis en anderen online vanuit huis. Aan het eind van de vergadering is er een bijdrage van de nieuwe stadsdichter van Groningen: Myron.

Vanwege de coronamaatregelen kunnen behalve raads- en collegeleden geen anderen aanwezig zijn. De vergadering is vanaf 17.00 uur live te volgen via de website van gemeenteraad.groningen.nl.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden