Aanpak parkeeroverlast in meerdere wijken

Foto: Gemeente Groningen

Het College van B&W wil, mede op verzoek van inwoners, betaald parkeren invoeren in meerdere wijken in Groningen om de parkeerdruk in de stad omlaag brengen.

Het college kiest er deze keer voor om parkeeroverlast niet per wijk op te lossen, maar betaald parkeren in één keer in een groter gebied in te voeren. Zo wil het college voorkomen dat de overlast zich verplaatst naar wijken waar parkeren nog wel gratis is.

“In deze wijken klagen bewoners over de parkeerdruk. Zij willen graag weer in hun eigen straat parkeren. Door in deze wijken betaald parkeren in te voeren willen we dat weer mogelijk maken”, aldus wethouder Verkeer & Vervoer Philip Broeksma. “Forenzen kunnen parkeren op de gratis P+R terreinen aan de rand van de stad. Zo is er meer plek voor de bewoners om hun auto in hun eigen straat te parkeren”.

Betaald parkeren

De wijken waar het college maatregelen wil nemen liggen in een schil rondom de wijken waar al betaald parkeren geldt. Het gaat om Paddepoel, Selwerd, De Hoogte, Coendersborg, Helpman, De Wijert-Noord, Corpus den Hoorn en delen van de Hoornse Meer.

Ook de Stadshavens, De Suikerzijde, de nieuwe woontoren aan de Regattaweg en het Stadspark worden op termijn meegenomen. Ook wil het college betaald parkeren invoeren in de delen van de Oosterparkwijk en de Indische Buurt waar parkeren nu nog gratis is.

De prijs van een parkeervergunning in deze wijken ligt lager dan de prijs van een vergunning dichterbij de binnenstad. Een bewonersvergunning kost iets meer dan 49 euro per jaar. Dat is iets meer dan 4 euro per maand. Een bezoekersvergunning kost hetzelfde bedrag. De opbrengsten komen ten goede aan het verbeteren van de inrichting van de straten.

Parkeervergunningen voor de Tuinwijk, De Linie, Helpman Oost en Selwerd-Zuid, waar nu al betaald parkeren geldt, worden iets goedkoper.

Als de raad akkoord gaat wordt in oktober een begin gemaakt met het invoeren van betaald parkeren in deze wijken. Dit gebeurt in nauwe samenspraak met de betrokken bewonersorganisaties. Het invoeren kost twee jaar. De laatste wijken zijn in de lente van 2023 aan de beurt.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden