Politieke Woensdag: Wat gebeurt er met de sporttarieven?, bouwplannen Isebrandtheerd en Pannenkoekenschip zijn enkele onderwerpen

Foto: De Redactie

Deze woensdag debatteren raadsleden in verschillende raadssessies onder meer over de nieuwe sporttarieven voor de sportclubs, het corona-steunpakket voor de cultuursector en de bouwplannen op de Doefmat-locatie aan de Isebrandtsheerd in Beijum.

De Politieke woensdag begint om 14.00 uur met het Politiek Vragenuur. Daarin stellen raadsleden het college van B&W vragen over onder meer het interview van wethouder Diks over armoede, de stempas, bomenkap, het Pannenkoekschip en opening van het Forum voor jongeren.

Harmonisatie sporttarieven

De nieuwe sporttarieven is één van de onderwerpen tijdens de Politieke Woensdag. Het doel is dat er na de herindeling sinds januari 2019 geen verschillende tarieven meer zijn in de oude gemeenten Haren, Ten Boer en Groningen. Het doel is uniforme sporttarieven waarbij het geen verschil maakt of een vereniging in Haren, Groningen of Ten Boer zit.

Sportkoepel

Voor de harmonisatie van de sporttarieven heeft de gemeente overlegd met een ‘Expertgroep’ met leden van de Adviescommissie van de Sport en de Sportkoepel. Voor de buitensportverenigingen zal worden gewerkt met een normtarief en voor de binnensport met een uurtarief.

Het jeugd- en seniorentarief blijft om zo de sportdeelname door kinderen en jongeren te blijven stimuleren. Daarbij komt dat verenigingen met veel jeugdleden bij een afschaffing van het jeugdtarief veel meer zouden gaan betalen. “En dat is niet wenselijk”, vindt het college van B&W.

Bezuinigingen

Het college heeft twee scenario’s uitgewerkt. Die pakken verschillend uit voor de sportverenigingen. Het college heeft de voorkeur voor 1 van de 2 scenario’s en stelt een ‘ingroeiregeling’ van 6 jaar voor om de sportvereniging in Haren en Ten Boer tegemoet te komen. Vanuit de gemeenteraad is een extra scenario aangedragen, terwijl de Sportkoepel een vierde scenario wil.

Over al deze mogelijkheden buigen de sportwoordvoerders van de verschillende fracties zich in de raadsessie die van 16.40 tot 18.00 uur is gepland. Verschillende insprekers zullen online hun zegje over deze materie doen voordat de raadsleden aan het woord komen.

Isebrandtsheerd

Ook insprekers zijn er voor het onderwerp ‘Programma en woningaantallen herontwikkeling Doefmat-locatie Isebrandtsheerd Beijum’. Dan gaat het om bouwplannen van de gemeente: appartementen voor senioren en sociale huurwoningen voor gezinnen. Bewoners hebben moeite met het volume van de bebouwing en het aantal woningen. De gemeente heeft met wijkbewoners gepraat maar er is geen overeenstemming bereikt.

Er worden drie nu scenario’s aan de raad voorgelegd: het oorspronkelijke plan van 37 woningen in het sociale huursegment (27 appartementen voor senioren met lift, en 10 eengezinswoningen), een iets aangepast plan en een alternatief op basis van wensen va omwonenden met minder sociale huur en geen sociale gezinswoningen. Het college heeft de voorkeur voor het eerste of tweede scenario. Deze raadssessie is van 16.30 tot 18.00 uur.

Steunpakket cultuur

Ander onderwerp is het steunpakket voor de Groningse cultuursector als gevolg van de coronacrisis. De gemeente heeft van het Rijk het Tweede Specifieke Pakket voor de Culturele en Creatieve sector gekregen: in totaal 3,6 miljoen euro. Het college stelt voor dit in te zetten als Sociaal Steunpakket cultuur met vijf onderdelen: ‘regionale culturele instellingen’ als Spot, Forum en Groninger Museum, ‘lokale culturele instellingen’ als CBK, Vrijdag, de Rijdende Popschool en de Culturele Raad Haren, ‘opdrachten creatieve makers en zzp’ers’, ‘amateurkunst’ en ‘noodfonds culturele ondernemers’.

Verder staan de onderwerpen het ‘Gronings model voor wijk- en dorpsdemocratie’ en ‘Kansen in kaart’ op de agenda.

Kijk voor een overzicht van alle raadsbijeenkomsten op gemeenteraad.groningen.nl. Via de livestream zijn de meeste raadsessies van de Politieke Woensdag live te volgen.

Lees ook: CDA en Stadspartij willen verlaging van de Stadse sporttarieven

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden