Openbare bijeenkomst gemeenteraad over geothermie bij Zernike

Foto: CC BY-SA 3.0 / Wikipedia Commons/ MADe

De gemeenteraad van Groningen houdt woensdag 13 januari vanaf 15.00 uur een expertmeeting over de plannen voor geothermie bij Zernike in het noorden van de Stad.

Centraal staan de kritische notities van geoloog Peter van der Gaag. Hij houdt een presentatie over risico’s tijdens de openbare bijeenkomst in het stadhuis.

Na van der Gaags bijdrage geven drie andere experts in geothermie hun visie. Daarna gaan zij met Van der Gaag, elkaar en de aanwezigen in de zaal in gesprek.

Geothermie

De gemeenteraad houdt zich al geruime tijd bezig met geothermie, ook wel aardwarmte genoemd. De raad heeft al 1,2 miljoen euro uitgetrokken voor het geothermieproject Warmtenet Noordwest van Warmtestad, een nutsvoorziening van de gemeente Groningen en het Waterbedrijf Groningen.

Het plan is om heet grondwater te gebruiken om 11.000 huizen in Paddepoel, Selwerd, Vinkhuizen, Kostverloren en Zernike te verwarmen. Voor deze gebouwen is dan niet langer aardgas nodig.

Warmetenet Noordwest draagt volgens Warmtestad stevig bij aan de ambitie van de gemeente om in 2035 een energieneutrale stad te zijn.

Aardbevingen

De gemeenteraad moet in maart een definitief ja of nee tegen het geothermieproject zeggen. Om een zorgvuldig afgewogen besluit te kunnen nemen, houdt de raad nog deze expertmeeting waarin de kritische notities van geoloog Peter van de Gaag centraal staan.

Volgens van de Gaag kleven er risico’s aan geothermie. “Juist bij geothermie naast het grootste gasveld van Europa”, aldus van der Gaag, die zegt dat het risico op aardbevingen aanwezig is.

Volgens Warmtestad is een aardbeving gezien de geologische situatie niet mogelijk.

Na Van der Gaag komen de experts Jan Diederik van Wees van onderzoeksinstituut TNO, Rien Herber van de Rijksuniversiteit Groningen en Henk Smedes van het bedrijf IWE BV aan het woord. Ook Warmtestad krijgt gelegenheid te reageren. Vervolgens is er een forumdiscussie waaraan ook de zaal mee kan doen.

Energietransitie

’s Avonds tussen 20.00 uur en 22.00 uur is er nog een bijeenkomst in het stadhuis over energie. Raadsleden uit verschillende Groningse gemeenten en leden van Provinciale Staten praten dan over de energietransitie in de regio. Dat is het vervangen van het gebruik van fossiele brandstoffen als aardgas door duurzame energiebronnen.

Centraal staan de vragen: “Hoe kunnen we erin slagen in enkele decennia vergaande reducties in CO2-uitstoot te bereiken en hoe ziet ons ‘energielandschap’ er dan uit?”

Een aanleiding is de ambitie van zowel de gemeente Groningen als de provincie Groningen om koploper te worden in de energietransitie.

Een andere aanleiding van deze bijeenkomst is het werk van het zogeheten IABR-Projectatelier Groningen. Dat is een samenwerkingsverband van onder meer de gemeente Groningen en de provincie dat zich bezig houdt met de kansen voor de regio bij de energietransitie.

De bijeenkomst is openbaar.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden