Plannen voor De Suikerzijde vrijgegeven voor inspraak

Impressie Pioniersplein-De Suikerzijde.
Foto: Gemeente Groningen

Het terrein van de oude Suikerfabriek in de stad Groningen verandert de komende jaren in een nieuw levendig stadsdeel voor wonen, werken, leren en recreëren.

Het ontwerp en de plannen voor De Suikerzijde zijn door het college van burgemeester en wethouders vrijgegeven voor inspraak.

De Suikerzijde, aan de Westkant van de Stad wordt behalve een woonwijk ook een groen, klimaatbestendig en duurzaam gebied, met respect voor bestaande kwaliteiten op het gebied van erfgoed en ecologie. Op de Suikerzijde komen 5.000 woningen en er komental van maatschappelijke en commerciële voorzieningen.

Wethouder Roeland van der Schaaf: “Het tekort aan passende woningen is nijpend. Dus de aanleg van De Suikerzijde is echt een uitkomst. En mooi dat we kunnen vasthouden aan de principes van de compacte stad: kiezen voor verdichting en voor transformatie van voormalige industrieterreinen. Maar we gaan niet zomaar domweg bouwen. Vanuit onze zorg voor natuur en ecologische waarden, leggen we voordat we beginnen een natuurcompensatiegebied aan voor de geoorde fuut en verschillende soorten vleermuizen. Met die aanleg zijn we in november begonnen, zodat we hopelijk daarmee klaar zijn voordat het broedseizoen begint.”

De structuurvisie geeft een globale indicatie voor de inrichting en ontwikkeling van De Suikerzijde tot een nieuw stadsdeel in de komende 30 à 40 jaar. Het noordelijke deelgebied is het eerste aan de beurt en de plannen voor dit gebied worden verder uitgewerkt.

De inspraakperiode loopt tot en met 20 januari. Het is de bedoeling dat de raad voor de zomer van 2021 zowel de structuurvisie als het bestemmingsplan, deelgebied Noord vaststelt.

Kijk voor alle informatie en documenten op desuikerzijde.groningen.nl

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden