Sanering stortplaats Woltersum van start

Foto: CC BY-SA 3.0/ Wikipedia Commons/ Hardscarf

De sanering van de voormalige vuilstort in Woltersum gaat van start. In het verleden werd op het terrein aan de Bouwerschapweg gevaarlijk afval, zoals zware metalen als kobalt, koper en zink gestort.

Het terrein van voormalig openluchtzwembad ‘Bouwerschap’ was vanaf de jaren zestig in gebruik als stortplaats voor huisvuil en bedrijfsafval.
De komende maanden wordt er ruim 20 duizend ton verontreinigd bodem- en stortmateriaal afgevoerd. Dat gebeurt via een speciaal aangelegde weg door de weilanden en een tijdelijke brug over het Damsterdiep, zodat de vrachtwagens niet door de dorpskernen van Ten Boer of Woltersum hoeven.

In 2018 hebben de provincie Groningen, de gemeente Groningen en de voormalige gemeente Ten Boer besloten om de vuilstort te saneren. De kosten voor de sanering zijn 7,8 miljoen euro, verdeeld onder de provincie Groningen en de voormalige gemeenten Groningen en Ten Boer.

De voormalige vuilstort werd begin jaren tachtig door de provincie voorzien van een waterdichte afdeklaag en een drainagesysteem. Uit periodieke controles bleek dat er schadelijke stoffen via het grondwater in de bodem terecht kwamen.

De sanering bestaat uit het weghalen van de schone deklaag, waarna in de eerste week van het nieuwe jaar het chemische afval wordt afgegraven en afgevoerd. Het gaat om zo’n 25 vrachtwagens per dag, in totaal gaat het om 1750 verkeersbewegingen. De vervuilde grond wordt opgeslagen bij Afvalverwerking Stainkoeln in Groningen. Het afval wordt er ingepakt en opgeslagen in een speciaal depot.

Om de gezondheid en de veiligheid van de werknemers te garanderen worden extra maatregelen getroffen, zo worden beschermende kleding gedragen en worden er op de voormalige vuilstort en bij de bouwhekken continu luchtmetingen verricht. Tijdens de sanering en de opslag van de grond kan er geuroverlast ontstaan.

De werkzaamheden duren tot en met april 2021. Daarna volgt het verwijderen van de tijdelijke infrastructuur en het herstel van de Bouwerschapweg. De gemeente is met omwonenden in gesprek over een nieuwe inrichting van de oude stortlocatie.

Kijk voor meer informatie op gemeente.groningen.nl

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden