Tweede proeftuin Grote Markt: gemengde zones met zitgelegenheid, groen en spelen

Foto: Gemeente Groningen

Gemengde zones, waarin zitgelegenheid, spelen en groen een plek krijgen. Een tweede proeftuin vindt plaats aan de noordwand van de Grote Markt op de Grote Markt op woensdag 14 en donderdag 15 oktober. Centraal hierin staan de beleving van het plein en de verblijfskwaliteit.

Op de Grote Markt komen grote panelen te staan die bezoekers informeren over de eerste ruwe ideeën – een ‘structuurschets’ – voor de toekomstige situatie op het plein. Bezoekers kunnen ter plaatse hun reactie geven.

Behalve de gemengde zones waarin zitgelegenheid, spelen en groen hun plek kunnen krijgen komen tussen de gevels en deze gemengde zones stoepen en riepes (wandelzones). Ondanks de grote hoeveelheid ondergrondse kabels en leidingen is het mogelijk om een aantal beeldbepalende bomen te planten die schaduw en verkoeling bieden. Ook is er aandacht voor verkoelend water op het plein. In het midden op het plein blijft volop ruimte voor evenementen.

Fietsverkeer lijkt in noord-zuid-richting, in tweerichtingsverkeer goed mogelijk zowel via de Oosterstraat en de Gelkingestraat, meldt de gemeente. Voor het oost-west fietsverkeer lijkt de route via de Rode Weeshuisstraat en het Kwinkenplein overdag een goed alternatief voor de dan drukke noordzijde van de Grote Markt.

Afsluiting

Tijdens de twee proeftuindagen is de straat aan de noordwand van de Grote Markt (tussen de Oude Ebbingestraat en de Kreupelstraat) gesloten voor (fiets)verkeer tussen 08.00 en 20.00 uur. Het verkeer wordt dan omgeleid via het Kwinkenplein. Dit geldt ook voor laad-en losverkeer en taxi’s.

De komende jaren gaat de gemeente Groningen aan de slag met de herinrichting van de Grote Markt. Om te bepalen hoe de herinrichting van de Grote Markt er precies uit komt te zien, organiseert de gemeente onder andere een aantal proeftuindagen. De eerste proeftuin vond plaats in augustus, waarin onder meer geëxperimenteerd werd met verschillende fietsroutes over het plein, de Oosterstraat en de Gelkingestraat.

Programma van Eisen

De informatie die uiteindelijk met de proeftuinen is opgehaald, neemt het college mee bij het opstellen van het Programma van Eisen. Dat is een document dat aangeeft waaraan het toekomstig ontwerp zal moeten voldoen. Eind dit jaar wordt dit voorgelegd aan de raad. Op basis van dit document wordt een concreet ontwerp voor de Grote Markt gemaakt. Vanaf eind 2021 zou de schop dan de grond in kunnen. is nog geen ontwerp maar

De beelden en plattegronden van de structuurschets zijn ook online te bekijken via de website jouwgrotemarkt.groningen.nl. Geïnteresseerden kunnen ook daar meepraten en hun reactie geven.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden