Ondertekening maatschappelijk akkoord: Gelijke kansen voor ieder kind

Foto: Gemeente Groningen

De gemeente Groningen, kinderopvang instellingen en onderwijsinstellingen (primair onderwijs, voortgezet onderwijs en hoger onderwijs) hebben woensdag een maatschappelijk akkoord ondertekend om te bereiken dat elk kind de best mogelijke schoolopleiding krijgt.

De partijen slaan de handen ineen om dit te bereiken. In het akkoord staan verschillende initiatieven die de komende tijd worden uitgevoerd.

In Groningen is volgens wethouder Onderwijs Carine Bloemhoff de afgelopen jaren ongelijke verdeling over scholen van leerlingen met verschillende sociaal-economische achtergronden snel toegenomen. De gemeente en de partners willen dat alle kinderen de beste kansen krijgen. “Het is belangrijk dat scholen een gemengd leerlingenbestand hebben, zodat leerlingen met verschillende achtergronden elkaar ontmoeten en zich met elkaar verbonden voelen”, aldus wethoudere Bloemhoff.

Van ambitie naar actie: nieuwe initiatieven

De komende periode starten de volgende initiatieven:

  • Onderwijshuisvesting in noordelijks stadswijken

De komende jaren wordt geïnvesteerd in nieuwe schoolgebouwen in de noordelijke stadswijken, juist daar waar segregatie aan de orde is. Deze nieuwe scholen bieden niet alleen huisvesting voor het onderwijs, maar ook de omliggende openbare ruimte en het naschoolse aanbod wordt met de wijk ontwikkeld.

  • Ontmoetingsprojecten tussen scholen met eenzijdige leerling populaties.

Vriendschapsscholen gaan gezamenlijke voor- en naschoolse activiteiten organiseren, zodat contacten tussen leerlingen van verschillende achtergronden en uit verschillende buurten worden bevorderd.

  • Gelijke informatievoorziening aan ouders door drie scholen

Drie scholen in de Korrewegwijk gaan de informatievoorziening aan ouders gelijktrekken. De drie scholen presenteren zich bijvoorbeeld in een gezamenlijke folder. De folder komt via verschillende kanalen bij ouders terecht.

Oprichten Taskforce

Er wordt bekeken of aanmeldprocedures voor basisscholen gelijkgetrokken kunnen worden. Daarmee wordt bijgedragen aan een stabiele leerlingenstroom en een gelijk speelveld voor alle ouders. De taskforce bestaat uit vertegenwoordigers vanuit verschillende opvang- en schoolbesturen en de gemeente.

Verlengde schooldag

Voor 50 weken per jaar wordt er een schools en naschools programma opgestart met optimale ontwikkelingskansen voor alle kinderen. Dat gebeurt door tijdens schooltijd (scholen) en na schooltijd (kinderopvang en partners in de wijk) meer werk te maken van bewegen, rekenen, taal, gezonde voeding, natuureducatie, wetenschap & techniek, cultuur, sociaal-emotionele ontwikkeling en beroepsleven.

De partners verwachten door de gezamenlijk aanpak dat leerlingen met verschillende achtergronden weer samen naar school gaan.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden