Politieke Woensdag: Raad bespreekt plan betaald parkeren in meer wijken

Foto: De Redactie

De plannen om het betaald parkeren in meer wijken in de stad Groningen in te voeren om de parkeerdruk omlaag te brengen bespreken raadsleden op deze Politieke Woensdag vandaag.

De wijken waar het college maatregelen wil nemen zijn Paddepoel, Selwerd, De Hoogte, Coendersborg, De Wijert-Noord, Corpus den Hoorn en delen van de Hoornse Meer. En verder om de ontwikkelzone rondom het Oosterhamrikkanaal, De Suikerzijde (het voormalige Suikerfabriekterrein) en het Stadspark. Over de Indische Buurt komt een apart besluit.

Voor plekken zonder parkeerproblemen zoals Beijum, Lewenborg, Vinkhuizen en ook de dorpen Hoogkerk, Haren en Ten Boer zijn geen plannen voor betaald parkeren.

In een meningsvormende bijeenkomst worden de betaald parkeerplannen van 20.00 tot 21.30 uur besproken in zaal Topweer in het Provinciehuis. Wat de verschillende politieke partijen daar zeggen, kan het college meenemen in het definitieve raadsvoorstel over uitbreiding van betaald parkeren. Het definitieve raadsvoorstel over uitbreiding van het betaald parkeren is in het eerste kwartaal van 2021 klaar. De raad neemt uiteindelijk een besluit over het plan.

Democratische experimenten

Ook zijn er meer bijeenkomsten, zoals over bijvoorbeeld een aantal democratische experimenten die de afgelopen jaren in Groningen zijn geweest. Dan gaat het om de Herontwikkeling A-kwartier, Wijkbedrijf Selwerd, Golvend Lewenborg, Wijkdeal De Wijert en de Coöperatieve Wijkraad Oosterparkwijk. Veel inwoners uit de betrokken wijken hebben hun bijdrage geleverd.

De rapporten over deze vijf experimenten worden om 16.30 uur in De Oosterpoort gepresenteerd. Daarna is er een gesprek met betrokken bewoners. Deze bijeenkomst is openbaar maar wordt niet uitgezonden.

Vervolgens volgt om 18.15 uur in het tijdelijke stadhuis aan de Radesingel een meningsvormende bijeenkomst waar raadsleden met elkaar en het college in debat gaan over de experimenten. Deze sessie wordt wel live uitgezonden op gemeenteraad.groningen.nl. Later komt het college met een raadsvoorstel over de toekomst en doorontwikkeling van de democratische experimenten.

Arbeidsbeperking

De ‘Harmonisatie Re-integratieverordening Participatiewet 2020 en Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2020’, dat te maken heeft met de gemeentelijke herindelin wordt ’s avonds besproken. In de oude gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer bestond verschillend beleid en door harmonisering ontstaat er beleid voor alle inwoners van de nieuwe gemeenten. Daardoor krijgen alle inwoners, ook de mensen met een arbeidsbeperking, toegang tot dezelfde voorzieningen, instrumenten en mogelijkheden om aan het werk te gaan.

Ook de nota ‘Sociale basis – geharmoniseerd’, waarbij de gemeente subsidies kan verstrekken aan onder meer bewonersorganisaties, vrijwilligersorganisaties en organisaties voor maatschappelijke dienstverlening wordt besproken.

Politiek Vragenuur

De Politieke Woensdag begint om 15.30 uur met het Politiek Vragenuur. Daarin kunnen raadsleden B&W vragen stellen over actuele onderwerpen. Dit is live te volgen – en later terug te kijken – op gemeenteraad.groningen.nl.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden