Politieke Woensdag en initiatiefvoorstel ‘Omgekeerde Right to Challenge’ in Groningse gemeenteraad

Foto: De Redactie

De Groningse gemeenteraad buigt zich deze ‘Politieke Woensdag’ over het initiatiefvoorstel ‘Omgekeerde Right to Challenge’ (het omgekeerde recht om uit te dagen). Dit plan komt van D66-raadslid Wieke Paulusma.

Met de ‘omgekeerde Right to Challenge’ brengt de gemeente voor de inwoners beter in kaart wat ze in de wijken doet. Haar idee is een proef in 1 of 2 wijken, waarbij de gemeente inzicht geeft in wat ze daar doet, wat dat kost en wat het oplevert. Dat kan tot meer bewonersinitiatieven met ‘Right to Challenge leiden. “Niet de bewoner daagt de gemeente uit, maar de gemeente daagt bewoners uit.” “Om uit te kunnen dagen is het belangrijk dat je als bewoner weet wat er uit te dagen valt”, zegt Paulusma.

Voorafgaand aan de bespreking van het initiatiefvoorstel vindt het Politiek Vragenuur plaats, waarin de raadsleden vragen aan het college kunnen stellen over actuele onderwerpen.

De fractie van Student en Stad heeft vragen over de brief van burgemeester Schuiling aan studenten van de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen. Die brief was naar aanleiding van het fors toegenomen aantal besmettingen onder studenten. De burgemeester deed – mede namens de onderwijsbestuurders Jouke de Vries (Rijksuniversiteit Groningen) en Henk Pijlman (Hanzehogeschool) een “klemmend beroep’ om na te gaan wat studenten kunnen doen om het aantal besmettingen te beperken.

Student en Stad-fractie voorzitter Marten Duit ziet de brief als “een uitzonderlijke misser”. Hij vraagt waarom is gekozen voor een “belerende en corrigerende toon”. “Studenten zijn volwassen.” Hij had ook het positieve gedrag van studenten benoemd willen zien.

Demonstratieverbod abortuskliniek

Verder zijn er vragen over een demonstratieverbod bij de Groningse abortuskliniek (D66), urgentieverklaringen bij sloop van huurwoningen, het verwijderen van zitbanken op de Grote Markt, achterstallig onderhoud in Selwerd (allen van de SP) en over het doden van duiven die overlast geven (Partij voor de Dieren).

Jeugdhulp

Andere onderwerpen die op de Politieke Woensdag aan de orde komen zijn onder meer de ‘Verordening jeugdhulp 2021’ en verkeersmaatregelen bij de multifunctionele accommodatie De Wiardt (voorheen MFA De Wijert) aan de Van Lenneplaan.

Het Politiek Vragenuur en het initiatiefvoorstel zijn live te volgen via gemeenteraad.groningen.nl

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden