Voorlopig geen diftar in Groningen

Foto: De Redactie

Ondanks een nipte meerderheid van stemmen voor de invoering van het afvalsysteem diftar- 22 stemmen voor en 21 tegen – blijft alles voorlopig nog hetzelfde.

Na een lang verhit debat woensdagavond over het afvalbeleid is er nog geen definitieve beslissing. Na een vergadering met veel schorsingen is alleen duidelijk geworden dat er meer onderzoek gedaan moet worden naar verschillende invullingen van Diftar.

Door de gemeentelijke herindeling moet er per 1 januari 2021 een zelfde beleid komen voor Groningen. In Groningen en Ten Boer betalen inwoners momenteel een vast tarief. In Haren betaald men naar de hoeveelheid afval.

Het uitgerekende diftarsysteem hield in dat inwoners betalen naar hoe vaak de afval bij de weg of in de ondergrondse containers gegooid worden. In Haren betalen inwoners naar het gewicht van het weggegooide afval.

GroenLinks, D66 en de Partij voor de Dieren zijn voor invoering van diftar. De VVD, nodig voor een meerderheid, wil alleen diftar per kilo, in ieder geval voor Haren.

GroenLinks verklaarde na een schorsing op verzoek van de VVD ‘de bepalingen over diftar te willen schrappen uit het voorstel, in afwachting van het onderzoek’. Na opnieuw een schorsing kwam er alsnog een stemming. De eindstand houdt in dat in ieder geval in 2021 en 2022 een vast tarief betaald gaat worden. Eerst volgt nu een onderzoek naar diftar met afrekening per kilo.

“Wij waren en blijven voorstander van een systeem met een zo hoog mogelijk hergebruik, zo min mogelijk restafval en tegen zo laag mogelijke kosten”, aldus GroenLinks. “Wij zien nog steeds goede kansen om een vorm van diftar in te voeren als de resultaten van het onderzoek naar diftar met afrekening per kilo bekend zullen zijn. We constateren dat de raad eerst meer duidelijkheid nodig heeft daarover, alvorens er een besluit kan worden genomen over invoering van diftar. Liever hadden we dat nu gedaan, maar zorgvuldig onderzoek is ook belangrijk”.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden