Wordt het Diftar of een vast tarief? Afval tweemaal op agenda gemeenteraad deze ‘Politieke Woensdag’

Foto: De Redactie

Wat moet het worden: Diftar of een vast tarief? De Groningse gemeenteraad houdt woensdag een bijeenkomst over het nieuwe afvalbeleid. Volgende week neemt de gemeenteraad een besluit over het nieuwe afvalbeleid.

Het onderwerp ‘Afval’ komt tweemaal als onderwerp aan de orde deze ‘Politieke Woensdag’. Om 20.00 uur kunnen inwoners hun mening geven over de afvalvoorstellen. Vervolgens gaan raadsleden om 21.00 uur met elkaar in debat over de afvalvoorstellen.

Nieuw afvalbeleid is nodig vanwege de herindeling vorig jaar van de oude gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer. Het college van B&W legt twee varianten aan de Groningse gemeenteraad voor: Diftar of een vast tarief. Bij Diftar – dat staat voor gedifferentieerde tarieven – betalen inwoners naast een vastrechttarief ook voor het aantal keren dat zij hun grijze of groene minicontainer laten legen of restafval of GFT wegbrengen naar een (ondergrondse) container. Dit moet afvalscheiding stimuleren. De verwachting is dat zo de jaarlijkse hoeveelheid restafval in Groningen met 13,3 miljoen kilo afneemt.

Vast tarief is de manier waarop het in de oude gemeente Groningen ging. Hoe vaak je afval in de container gooit is dan niet van belang. Met vast tarief daalt de hoeveelheid restafval met 6,5 miljoen kilo. Dat is minder dan bij Diftar.

Afvalvrij

De variant met vast tarief komt tegemoet aan de wens van veel inwoners van de voormalige gemeente Groningen voor het vasthouden aan de huidige systematiek. Alleen haalt de gemeente dan niet landelijke en lokale doelstellingen om afvalvrij te worden. Inwoners van de voormalige gemeente Haren houden ook graag vast aan de voor hen bekende systematiek, namelijk Diftar (maar dan niet per keer maar per kilo).

Nieuwe werk- en vergaderwijze

Net als ‘Politieke Woensdag’ zijn beeldvormende en meningsvormende bijeenkomsten nieuwe termen in de Groningse politiek. Deze termen worden gebruikt in de nieuwe werk- en vergaderwijze van de gemeenteraad.

Beeldvormende bijeenkomst

In een beeldvormende bijeenkomst laten raadsleden zich informeren over een onderwerp en gaan nog niet in debat met elkaar en het college. Bijvoorbeeld door inwoners die als insprekers vertellen wat ze van een onderwerp of voorstel van B&W vinden. Een beeldvormende bijeenkomst kan ook technische sessie door ambtenaren, een werkbezoek van raadsleden aan een wijk, dorp of organisatie, een expertmeeting of een hoorzitting zijn. Het afvalbeleid is een voorbeeld van een beeldvormende bijeenkomst.

Meningsvormende bijeenkomst

De meningsvormende bijeenkomsten vervangen globaal de oude raadscommissievergaderingen, waarbij de raadsleden met elkaar en het college in debat gaan. Zij geven dan aan waarom zij voor of tegen de uitgezette of voorgestelde lijn zijn.

Besluiten neemt de gemeenteraad tijdens besluitvormende bijeenkomsten, de oude gemeenteraadvergaderingen.

Het afvalbeleid is één van de vele activiteiten op deze Politieke Woensdag van de raad. ‘Politieke Woensdag’ is de nieuwe naam voor de woensdag, de dag in de week dat alle activiteiten van de Groninger gemeenteraad plaatsvinden.

Op de Politieke Woensdag van 2 september is ook een meningsvormende bijeenkomst over het evenemententerrein Drafbaan Groningen.

De bijeenkomsten zijn live te volgen via gemeenteraad.groningen.nl

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden