Fors meer betalen voor afvalinzameling in gemeente Groningen

Foto: De Redactie

Inwoners van Groningen gaan de komende jaren fors meer betalen voor de afvalinzameling. De gemeente Groningen gaat de kosten gemiddeld verhogen met 13,7 procent.

Dat blijkt uit de de keuzenota afval- en grondstoffenbeleid voor de periode 2021-2025, die vorige week is vastgesteld. Hierin staan de ambities om te komen tot een milieuvriendelijk, kosteneffectief en maatschappelijk verantwoord afvalbeleid, te behalen door een goede manier van afvalscheiding.

Per 1 januari 2021 moet er één nieuw overkoepelend afvalbeleid zijn voor de gemeente Groningen. Dit moet leiden tot een vermindering van afval en een aanzienlijke toename van hergebruik.

In het afval-en grondstoffenbeleid staan twee mogelijkheden waarmee de gestelde ambities behaald kunnen worden: afvalscheiding op basis van ‘Extra voorzieningen plus vast tarief’ of ‘Extra voorzieningen plus Diftar’. Bij beide opties gaat het om dezelfde voorzieningen van afvalscheiding, maar is de berekening van de afvalstoffenheffing anders.

De gemeenteraad neemt dit najaar een besluit welke optie het meest geschikt is.

Nieuw afvalbeleid

Door het samengaan van de voormalige gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer is een nieuw afvalbeleid noodzakelijk. Nu nog hebben Haren, Ten Boer en Groningen ieder hun eigen afvalbeleid.

Vooral de inwoners van Haren zullen te maken krijgen met een sterke stijging van het tarief afvalstoffenheffing. In Haren wordt momenteel voor het ophalen van afval nog een diftar-systeem gebruikt.

Uit een enquête gehouden onder inwoners blijkt dat de meerderheid van 82 procent van de inwoners tevreden is over de gevarieerde afvalstoffenheffing en dit systeem graag wil houden.

In de voormalige gemeente Groningen en Ten Boer is nu sprake van een vaste afvalstoffenheffing. Iedereen betaalt afgestemd op de grootte van het huishouden en /of op de grootte van de grijs/groene container. Een ruime meerderheid van 84 procent geeft er de voorkeur aan dat dit zo blijft.

Een ruime meerderheid van de inwoners is van mening dat dat afval scheiden goed is voor het milieu. Ook is bijna driekwart het eens met de stelling dat scheiden weinig moeite kost. Al geven veel inwoners aan dat zij, vaak wegens ruimtegebrek, behoefte hebben aan meer containers en inzamelpunten dicht bij huis waar ze hun glas, papier en textiel naartoe kunnen brengen.

Afval is eigenlijk een waardevolle grondstof die we nu nog te veel weggooien. “Op dit moment gooien we nog meer dan de helft van onze spullen weg dat als restafval nog geschikt is voor hergebruik, zegt wethouder Glimina Chakor. “Dat is slecht voor het milieu en kost onnodig geld”.

Afval scheiden

Groningen heeft de afgelopen jaren gewerkt aan het verhogen van het scheidingspercentage van huishoudelijk afval. “Dit scheidingspercentage is weliswaar in de afgelopen periode omhoog gegaan tot bijna 60%, maar is niet genoeg om te voldoen aan de landelijke doelstelling voor 2020: een scheidingspercentage van 75 procent per inwoner per jaar”, “benadrukt Chakor.

“We kunnen dit scheidingspercentage op twee manieren verhogen: Als gemeente faciliteren we in extra voorzieningen en plaatsen we bijvoorbeeld extra containers bij om papier, glas en textiel te verzamelen. Een tweede, aanvullende manier is om inwoners, die minder restafval aanbieden, te belonen met een lagere afvalstoffenheffing. Wanneer er minder grondstoffen in de grijze container belanden, hoeven we minder restafval te laten verwerken en leidt dit tot een lagere afvalstoffenheffing. Hierbij hoort een zorgvuldige implementatie en een goede communicatie”, benadrukt Chakor.

De gemeente Groningen heeft de ambitie om in 2030 afvalvrij te zijn. Hiermee draagt Groningen bij aan het landelijke doel om te komen tot minder afval en meer hergebruik.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden