Gemeente Groningen gestart met experiment Basisbaan

Foto: CC0/Publiek Domein

De gemeente Groningen is gestart met het experiment Basisbaan. De eerste negen mensen zijn begonnen met een Basisbaan, een experiment van 4 jaar.

De eerste ervaringen van de deelnemers zijn volgens de gemeente positief. Met de Basisbaan creëert de gemeente extra werkgelegenheid voor inwoners voor wie een betaalde baan niet haalbaar is. Tegelijk dragen de Basisbanen bij aan de leefbaarheid in de wijken en dorpen van de gemeente Groningen.

De deelnemers voeren nuttige taken uit in wijken en dorpen. De Basisbanen dragen bij aan het versterken van de leefbaarheid in de wijken en de dorpen.

In vrijwel alle wijken ligt aanvullend werk dat nu niet uitgevoerd kan worden, zoals het onderhoud van openbare ruimte of in wijkgebouwen, activiteiten in wijkgebouwen, bij zorg-of onderwijsinstellingen of in de vorm van klussen bij sportverenigingen of culturele activiteiten.

Welke taken van belang zijn voor de leefbaarheid is per wijk of dorp geïnventariseerd aangezien deze sterk kunnen verschillen.

Basisbaner Abdel Salmi werkt sinds maart bij het Groenhuis en de Gereedschapskist in de Korrewegwijk. “Ik vind het prachtig dat ik met allerlei klussen in de wijk mensen kan helpen en de wijk een beetje mooier maak. Zo zorg ik er voor dat zwerfafval opgeruimd wordt, help ik mensen met klusjes in huis die ze zelf niet kunnen en haal ik met de elektrische bakfiets grof vuil op. Ik doe dus nuttig en leuk werk en ga na een dag werken met een fijn gevoel weer naar huis.”

Evalueren gedurende het experiment

De mensen die een Basisbaan uitvoeren worden begeleid door de gemeente en wijkorganisaties als Saaksumborg, Wijkbedrijf Selwerd, Wijkdeal de Wijert of WerkPro. Aangezien het om een experiment gaat wordt er veelvuldig geëvalueerd hoe het experiment loopt. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de Hanzehogeschool Groningen samen met partijen als Start Foundation, de Cliëntenraad en de Vakbond.

De gemeente Groningen voert de Basisbaan stapsgewijs in en wil aan het einde van het jaar rond de 40 tot 50 basisbanen gerealiseerd hebben. Na het experiment wordt besloten of de Basisbaan doorgang vindt.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden