Wijkvernieuwing Selwerd: Toekomstbestendig en groene woonomgeving

Impressie groene as door Selwerd.
Foto: Gemeente Groningen

Het College van B&W wil alle openbare ruimte in Selwerd weer toekomstbestendig maken en vraagt de raad daarvoor een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen.

De openbare ruimte in Selwerd scoort onder het stedelijk gemiddelde. Er is sprake van slijtage van voorzieningen en achterstallig onderhoud.

Een van de doelen van wijkvernieuwing Sunny Selwerd is het realiseren van een veilige en aantrekkelijke woonomgeving en voldoende openbare ruimte. Asfalt en autoparkeren in de openbare ruimte moet worden teruggedrongen waardoor er ruimte ontstaat voor groen, sporten, spelen en ontmoeten.

Flinke impuls aan wijkvernieuwing

In Selwerd vinden de komende jaren diverse ontwikkelingen plaats, zoals de aanleg van een warmtenet in 2020 en 2021, sloop en nieuwbouwprojecten door woningcorporaties van circa 700 woningen en het onderhoudsprogramma van Stadsbeheer, waaronder asfaltvervanging, bomenkwaliteit en riolering.

Roeland van der Schaaf, wethouder wijkvernieuwing: ‘Deze ontwikkelingen geven een flinke impuls aan de wijkvernieuwing’. Dit gebeurt in samenspraak met bewoners. “Bij alle projecten zorgen we dat we de contacten die we met bewoners maken vasthouden en uitbreiden”.

Groen is kracht van Selwerd

‘Bij de ontwerpen voor de inrichting van de openbare ruimte is Sunny Selwerd uitgegaan van de verborgen kracht van de wijk: het groen’, aldus Glimina Chakor, wethouder Groen & Klimaatadaptatie. Selwerd is omringd door groen maar niet goed daarmee verbonden. Het groen in de wijk is bovendien versnipperd. In de wijk wordt een beweegvriendelijke en veilige groene route aangelegd.

Bouwdoos openbare ruimte

Op basis van uitgangspunten zoals veel groen maar ook veiligheid, de energietransitie, klimaatadaptatie is de zogenaamde ‘bouwdoos’ voor de openbare ruimte in Selwerd gemaakt. De bouwdoos geeft handvatten (ontwerpprincipes) waarmee we de samenhang in de wijk waarborgen. Daarnaast geeft de bouwdoos ruimte voor een flexibele inrichting van straten en andere plekken.

Paul de Rook, wijkwethouder West: ‘Bewoners weten het beste wat goed voor henzelf en hun buurt of straat is. In de wijken willen we de eigen regie van de bewoners versterken en hen meer zeggenschap geven. We spreken daarom per straat met de bewoners en spelen in op de opgave, wensen en aandachtspunten.’

De verwachting is dat de gemeenteraad in september 2020 besluit over de kredietaanvraag voor de herinrichting van de openbare ruimte in Selwerd.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden