Drie nieuwe locaties voor Tiny Forests

Foto: Publiek Domein

Het college van B&W heeft drie mogelijke locaties aangewezen voor de aanleg van Tiny Forests. Een Tiny Forest is een dichtbegroeid inheems bos ter grootte van een tennisveld met een educatieve en ecologische waarde.

De mogelijke drie locaties zijn het Molukkenplantsoen, de Graaf Adolfstraat en de omgeving van de Christelijke Basisschool De Borg in Haren.
De locaties zijn nog onder voorbehoud omdat er nog afstemming plaats moet vinden met omwonenden en omliggende scholen.

In 2018 is de gemeente Groningen door het Instituut voor Natuureducatie (IVN) geselecteerd als partnergemeente. Het gaat om een landelijk project waarbij de 12 partnergemeentes in samenwerking met het IVN, bewoners en scholen zich inzetten voor de realisatie van Tiny Forests.

Tiny Forest

Een Tiny Forest levert door het gebruik van inheemse soorten een bijdrage aan de lokale biodiversiteit. Daarnaast kunnen de bosjes hittestress verminderen en wateroverlast voorkomen of verminderen.

Bij elk bos wordt een zogenaamd buitenleslokaal gerealiseerd waar leerlingen van betrokken scholen gebruik van kunnen maken.

Bij het aanwijzen van de locaties is vooral gekeken naar de nabijheid van een school die een actieve rol wil spelen, de aanwezigheid van grond in eigendom van de gemeente en naar de spreiding van de locaties. De buurtbewoners worden bij de aanplant van het bos betrokken.

De kosten voor de aanleg van de Tiny Forests bedragen 60.000 euro. De gemeente en het IVN betalen ieder de helft.

De eerste twee kleine bossen worden dit najaar aangelegd, de derde wordt volgend voorjaar geplant. Eerder werd er ook al een Tiny Forest aangelegd in de wijk Gravenburg in Groningen.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden