APV’s Groningen, Haren en Ten Boer worden samengevoegd

© Gemeente Groningen
Foto: Archief De Redactie

De Algemene Plaatselijke Verordeningen van de voormalige gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer, worden samengevoegd. Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag ingestemd met een ontwerp van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Dit ontwerp vervangt de APV’s van de voormalige gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer.

Gelijke regelgeving

Met de nieuwe APV ontstaat gelijke regelgeving voor alle inwoners en organisaties in de gemeente Groningen. In de APV staan de gemeentelijke regels op het gebied van openbare orde en veiligheid. De APV geldt voor iedereen binnen de gemeente.

Uit de regels van de APV blijkt vaak dat ergens een vergunning voor nodig is. De bestaande drie APV’s kennen regels over dezelfde onderwerpen. Ze kwamen dan ook voor een groot deel met elkaar overeen.

Er waren echter ook verschillen, doordat de voormalige gemeenten verschillende beleidskeuzes voor hun grondgebied hebben gemaakt.

Om te komen tot een nieuwe APV zijn de drie huidige APV’s met elkaar vergeleken. Denk bijvoorbeeld aan betaald voetbal, horeca en prostitutie en regels om misstanden in de kamerverhuursector aan te kunnen pakken.

Om deze reden vormde de Groningse APV de basis van de nieuwe APV. Toch zijn in een aantal gevallen Harense en Ten Boerse regelingen overgenomen, waar deze beter waren. Zo kenden Haren en Ten Boer een vergunningplicht voor het maken of veranderen van een uitweg. Dit werkte in de praktijk beter dan de meldingsplicht die in de voormalige gemeente Groningen gold. Daarom volgt de nieuwe APV hierover de regels van Haren en Ten Boer.

Kapvergunningen

In het geval van kapvergunningen wordt de lijn van de oude gemeente Groningen gevolgd. Dat betekent strengere regels voor de oude gemeenten Haren en ten Boer.

De vergunning moet voortaan namelijk aangevraagd worden voor bomen met een stamdoorsnede van 20 centimeter op 1,3 meter hoogte. In Ten Boer was eerder alleen een kapvergunning nodig voor bomen op de lijst met monumentale bomen. In Haren gold een stamomtrek van 30 centimeter.

Over een aantal onderwerpen waar vooral voor de inwoners van Haren en Ten Boer dingen gaan wijzigen (horeca, evenementen) is met de belanghebbenden uit die sectoren contact geweest over de te volgen koers. Nog niet alles is nu geregeld; een aantal zaken moet nog worden uitgewerkt in nader beleid.

Als de gemeenteraad de ontwerp-APV vaststelt, kan de gemeente Groningen op 1 januari 2021 van start met de nieuwe APV.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden