Gemeenteraad vergadert in Oosterpoort

Foto: CC BY-SA 3.0/Wikipedia Commons/ ZanderZ

De Groningse gemeenteraad gaat voor het eerst in deze coronatijd als geheel weer fysiek vergaderen. De raadsvergadering op woensdag 24 juni en het Voorjaarsdebat op woensdag 1 juli vinden plaats in De Oosterpoort. Daar kunnen alle 45 raadsleden en het voltallige college aan de vergadering deelnemen.

In De Oosterpoort vinden in ieder geval tot en met het zomerreces de raadsvergaderingen plaats. Wat er daarna gebeurt, is volgens de gemeente afhankelijk van de ontwikkelingen van de coronarichtlijnen.

Sinds eind maart vergaderde de gemeenteraad in diverse werkvormen. Zo was de laatste raadsvergadering geheel digitaal. Onder de huidige tijdelijke wetgeving kan de raad alleen rechtsgeldige besluiten nemen in een volledige digitale dan wel geheel fysieke vergaderomgeving.

Raadsleden hebben aangegeven graag weer fysiek met elkaar te willen vergaderen omdat elkaar in de ogen kunnen kijken tijdens het debat de beraadslaging ten goede komt.

Lagerhuis-opstelling

De raadsvergaderingen op 24 juni en 1 juli vinden plaats in de kleine theaterzaal van De Oosterpoort. In een soort ‘Lagerhuis’- opstelling, waarbij de raadsleden plaatsnemen in de theaterbanken en de voorzitter, college en ondersteuning op ‘de vloer’, is het mogelijk om onder de afstands- en hygiënevoorwaarden te vergaderen.

Inwoners aanmelden

De locatie Oosterpoort biedt ook de gelegenheid voor de fysieke aanwezigheid van publiek. Vooralsnog zijn de mogelijkheden beperkt tot ongeveer 20 personen. Belangstellenden worden verzocht zich van tevoren aan te melden bij de griffie van de gemeenteraad (email: [email protected]).

De vergaderingen In De Oosterpoort zijn ook live online te volgen via de website van de gemeenteraad gemeenteraad.groningen.nl

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden