Windmolens, huurverhoging en Gerrit Krolbrug besproken in commissies raad

Foto: De Redactie

Vanaf 13.00 uur vandaag, woensdag 10 juni, bespreken Groningse raadsleden in raadscommissies verschillende onderwerpen. Onderwerpen zijn onder meer windmolens, de vervanging van de Gerritkrolburg en het grootschalige woningbouwplan op de voormalige ACM-locatie. Ook komt het initiatiefvoorstel van twee politieke partijen tegen huurverhogingen aan de orde.

Door de drukke agenda worden sommige onderwerpen op hetzelfde moment worden besproken. Omdat de fracties in de gemeenteraad veel onderwerpen willen bespreken wordt er ’s avonds parallel vergaderd.

Al deze vergadering zijn deels fysiek – in het tijdelijke ‘stadhuis’ op de Radesingel of in zaal Topweer in het Provinciehuis – en deels digitaal.

Windverkenning

Voor één onderwerp hebben zich 9 insprekers gemeld: dat zijn de windmolens. De gemeente is op dit moment bezig met wat de gemeente ‘de windverkenning’ noemt. Op basis van deze verkenning zijn drie windmolens op Westpoort mogelijk en zes op Roodehaan/Stainkoel’n.

De zogeheten maximale tiphoogte van de molens op deze laatste locatie is 150 meter. Voor Westpoort 135 meter, hoewel wordt onderzocht of dat ook 150 meter kan zijn. Met de 6 molens kan energie voor 17.000 huishoudens in de gemeente worden opgewekt. De windmolens moeten bijdragen aan een CO2-neutraal Groningen in 2035.

Draagvlak

Onder inwoners van Groningen is veel draagvlak voor windenergie, maar hoe dichter ze bij de beoogde locaties wonen, hoe minder. Binnen 500 meter vinden de meeste inwoners ze onacceptabel. Op uitnodiging van bezorgde omwonenden bezochten raadsleden 3 juni de beoogde windmolenlocaties. De gemeenteraad neemt uiteindelijk een besluit over de komst van de windmolens.

Woonlasten

Raadsleden bespreken woensdag ook het initiatiefvoorstel ‘0 = genoeg!’ van SP en Partij voor de Dieren. Zij pleiten ervoor om de woonlasten van huurders in deze crisistijd niet nog verder op te laten lopen. “Concreet: de huur mag dit jaar niet omhoog. 0% is genoeg”, aldus de initiatiefnemers Jimmy Dijk (SP-fractievoorzitter) en Terence van Zoelen, raadslid Partij voor de Dieren. Dat standpunt moet volgens hen aan het kabinet worden overgebracht. Verder zou het college met de corporaties moeten afspreken de geplande huurverhogingen in Groningen terug te draaien.

Gerrit Krolbrug

Een ander onderwerp is de vervanging van de Gerrit Krolbrug aan het eind van de Korreweg over het Van Starkenborghkanaal. Er zijn verschillende ideeën over de gewenste doorvaarthoogte van de nieuwe brug. Verschillende varianten worden onderzocht: 4 meter hoogte en ook 5,5 meter hoogte. De gemeenteraad heeft laten weten niet hoger te willen dan 4 meter. Bewonersorganisaties hebben een variant bedacht met 2,18 meter. Voor dit onderwerp hebben zich ook insprekers gemeld.

Een ander onderwerp met insprekers is het bestemmingsplan voor het woningbouwproject Crossroads. Dat is het gebied van de voormalige ACM-locatie (Friesestraatweg 139), op de hoek van de Friesestraatweg en de Westelijke Ringweg. Het plan is daar 292 woningen te bouwen; 273 appartementen, variërend van volwaardige startersappartementen met een huurprijs die valt binnen de sociale sector tot ruime appartementen in de vrije sector. Verder zijn er 19 gezinswoningen langs de kade van het Reitdiep gepland.

Woongenot

Omwonenden vinden het bouwplan te fors en te hoog en vrezen vermindering van woongenot. In totaal zijn er 4 reacties op het plan ingediend. Het college stelt de raad voor deze zienswijzen niet over te nemen en het bestemmingsplan vast te stellen. De raad stemt daar 24 juni over.

Ander onderwerpen die aan de orde komen zijn onder meer de update van het Meerjarenprogramma Sport en Bewegen, de ontwerpbegroting van het Noordelijk Belastingkantoor en de verdere ontwikkeling van de Alo-locatie in Corpus den Hoorn.

Om 16.00 uur is het tweewekelijkse Vragenuurtje over corona-gerelateerde onderwerpen.

De vergaderingen en het vragenuurtje zijn live te volgen op gemeenteraad.groningen.nl.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden