8.000 zonnepanelen extra op daken van bedrijven

Foto: Publiek Domein

Dankzij een rijkssubsidie kunnen 25 bedrijven in Groningen in de komende drie jaar in totaal 8.000 extra zonnepanelen plaatsen.

Hiermee is een bedrag van ongeveer 2,1 miljoen euro gemoeid. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kende 25 van de 28 ingediende subsidieaanvragen toe.

Wethouder Mattias Gijsbertsen: “De gemeente Groningen wil in 2035 energieneutraal zijn. Dat betekent onder andere dat op zoveel mogelijk daken zonnepanelen moeten komen. Voor bedrijven met een grootverbruikersaansluiting is er dit jaar nog een aantrekkelijke subsidieregeling (SDE+). Naast het verduurzamen van de energievoorziening kunnen bedrijven geld verdienen met het vol leggen van hun daken. Samen met de samenwerkende bedrijvenverenigingen en de lokale energiecoöperatie Grunneger Power helpen we bedrijven om de subsidieaanvraag te doen.”

Subsidie

Het Rijk stelde voor de eerste ronde in het voorjaar vier miljard euro beschikbaar, waarvan 2,1 miljoen euro is toegekend aan Groningse bedrijven.

Voor de tweede ronde in het najaar komt opnieuw landelijk vier miljard euro vrij. Bedrijven die de eerste ronde gemist hebben, kunnen alsnog in de tweede ronde meedoen.

Verschil

De essentie van de SDE+ regeling is dat de overheid subsidie geeft op het verschil tussen de ‘gewone’ basisprijs voor energie en de prijs van de energie die duurzaam is opgewekt. Dit gebeurt gedurende een termijn van 15 jaar.

Het is nog niet duidelijk of de regeling ook volgend jaar beschikbaar is en in welke vorm. De regeling is bedoeld voor grootverbruikers met ruimte voor ten minste 60 zonnepanelen.

Contact

SWECO verzorgt in opdracht van de bedrijvenverenigingen en de gemeente de subsidieaanvraag voor de bedrijven. Bedrijven die geïnteresseerd zijn of eerst meer informatie willen, kunnen contact opnemen met de Helpdesk via [email protected]

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden