Vrachtwagenverbod Zijlvesterbrug in Onderdendam overdag vanaf donderdag 15 juni

Foto: Provincie Groningen

De provincie Groningen stelt vanaf donderdag 15 juni een vrachtwagenverbod in op de Zijlvestbrug. Dit is bedoeld om de overlast te verminderen en de verkeersveiligheid te vergroten, meldt de provincie.

Inwoners van Onderdendam hebben al jaren last van het vele, vaak zware verkeer dat door hun dorp rijdt. Het verkeer staat regelmatig vast omdat vrachtwagens elkaar in de smalle straten niet kunnen passeren.

De Zijlvesterbrug verbindt de noord- en zuidkant van het dorp via de provinciale weg N995.

Verbod

Het verbod geldt van maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot 18.00 uur. Vrachtwagens moeten dan gebruikmaken van wegen die meer geschikt zijn voor zwaar verkeer, zoals de N361 en N46. Landbouwverkeer, lijnbussen en hulpdiensten mogen wel over de brug blijven rijden. Bedrijven in Onderdendam blijven altijd van één kant bereikbaar.

Langs de wegen worden borden geplaatst om vrachtwagenchauffeurs tijdig te waarschuwen voor de gewijzigde verkeerssituatie. Ook worden verkeersregelaars ingezet.

Pakket verkeersmaatregelen

Het vrachtwagenverbod is een van de verkeersmaatregelen die de provincie en gemeente nemen in overleg met de verkeerscommissie Onderdendam. Daarbij horen ook de tijdelijk wegversmallingen op de Winsumerweg, Middelstumerweg en Bedumerweg, Achterweg en Stadsweg die onlangs geplaatst zijn. Onderzoek moet uitwijzen wat het effect is op de verkeersveiligheid en leefbaarheid.

Verkeersbesluit ligt ter inzage

De ingediende zienswijzen op het ontwerp-verkeersbesluit hebben niet geleid tot afstel of aanpassing van het vrachtwagenverbod. Van woensdag 14 juni ligt het definitieve verkeersbesluit zes weken ter inzage via de website officielebekendmakingen.nl. In deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar maken tegen het verkeersbesluit bij de Rechtbank Noord-Nederland.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen