Vragen over stijgende trend seksueel overschrijdend gedrag door 100% Groningen

Foto: Publiek Domein

Raadsfractie 100% Groningen heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W. Dit naar aanleiding van de berichtgeving rondom de groei van het aantal meldingen van seksueel overschrijdend gedrag in de gemeente Groningen.

Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat het aantal zedenmisdrijven met 26 procent is toegenomen.

De fractie wil weten waarom Groningen het grootste aantal incidenten van alle grote gemeenten heeft, en zo ver boven het landelijke gemiddelde uitsteekt.

Groningen telt 8,6 meldingen van seksueel overschrijdend gedrag per 10.000 inwoners. Beduidend hoger dan het landelijke cijfer van 4,8 meldingen.

Hoewel het denkbaar zou zijn dat een stijging valt te verklaren aan de ontwikkelingen in de #MeToo-beweging, blijkt dat dit niet heeft geleid tot een stijging in het aantal meldingen. Erger nog, uit een eerder onderzoek van de UKrant blijkt dat 61.1 procent van de respondenten aangeeft wel eens te maken te hebben gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Van die respondenten is slechts 6.3 procent tot melding overgegaan. Dit zou inhouden dat het daadwerkelijke aantal incidenten veel groter is dan wat hier geschetst wordt, aldus 100% Groningen.

De fractie van 100% Groningen vindt deze trend uiterst onacceptabel. Seksueel overschrijdend gedrag komt nog veel te vaak voor. Mensen worden in het uitgaansleven, op het werk en op straat lastiggevallen, ge├»ntimideerd en aangerand. ‘Dit mag niet normaal zijn!’

(Bron: ingezonden bericht)

Reacties

article
778326
Vragen over stijgende trend seksueel overschrijdend gedrag door 100% Groningen
Raadsfractie 100% Groningen heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W. Dit naar aanleiding
https://groningen.nieuws.nl/nieuws/778326/vragen-over-stijgende-trend-seksueel-overschrijdend-gedrag-door-100-groningen/
2019-02-09T14:35:06+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/128/2019/02/09110136/metoo-2859980_1280.jpg
Nieuws