Vijf noordelijke roc’s ontwikkelen samen excellentietraject

Foto: Noorderpoort

Vijf roc’s in het Noorden willen samen een excellentietraject ontwikkelen voor studenten. De vijf MBO-opleidingen zijn Noorderpoort, Alfa-college, Drenthe College, ROC Friese Poort en Friesland College. willen van alle vijf roc’s in het Noorden. Deze noordelijke samenwerking én de input van de studenten is uniek in Nederland.

Zet het Noorden op 1!

werd enkele maanden geleden in Groningen gestart met de voorbereiding. Op zondag 7 april zetten studenten en medewerkers bij het Drenthe College in Emmen de puntjes op de ‘i’. Het unieke van deze samenwerking is dat studenten veel invloed hebben op de inhoud van het programma.

Ze trekken samen op, bundelen hun krachten, ontwikkelen hun 21e-eeuwse vaardigheden en vergroten hun netwerk. Het ministerie van Onderwijs dringt aan op regionale samenwerking, waarin scholen elkaar versterken. Hiermee wordt gehoor gegeven aan de wens van het ministerie tot regionale samenwerking. Dankzij deze samenwerking wordt er uiteindelijk mbo onderwijs aangeboden dat nog uitdagender is. Met name studenten die hierbij betrokken zijn, maakten aan de hand van verschillende werkvormen een keuze voor een excellentietraject met als onderwerp ‘Meer bedrijven in het Noorden’.

Als beloning voor hun inzet waren de studenten te gast bij de eredivisiewedstrijd Emmen – Heerenveen. Deze keer wonnen de Drenten, en net als deze voetbalwedstrijd biedt dit excellentietraject veel kansen en zal zeker een aanwinst voor het gehele Noorden zijn.

Excellentieonderwijs voor ambitieuze studenten

Sinds drie jaar kunnen mbo-studenten die een stapje extra willen zetten bij verschillende roc’s excellentietrajecten volgen. Studenten én docenten zijn erg enthousiast over deze trajecten, waarin studenten zich vakinhoudelijk en persoonlijk nog meer ontwikkelen.

Subsidieaanvraag bij MBOe

Aan de hand van het thema Zet het Noorden op 1! dienen de scholen een subsidieaanvraag in bij MBOe. MBOe is een samenwerkingsverband van inmiddels 35 Nederlandse roc’s, Het samenwerkingsverband richt zich op het gebied van excellentie op kennisdeling, uitbreiding van netwerk, professionalisering, aanjagen van kansrijke initiatieven en stimulering van onderzoek. Met de subsidie willen de initiatiefnemers het traject verder ontwikkelen.

'

Reacties

article
807419
Vijf noordelijke roc's ontwikkelen samen excellentietraject
Vijf roc’s in het Noorden willen samen een excellentietraject ontwikkelen voor studenten. De vijf MBO-opleidingen
https://groningen.nieuws.nl/jeugd-en-onderwijs/807419/vijf-noordelijke-rocs-ontwikkelen-samen-excellentietraject/
2019-04-10T14:25:41+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/128/2019/04/09202111/Excellente_studenten_Noorderpoort.jpg
Jeugd en Onderwijs