Waterschap Noorderzijlvest boekt 3,5 miljoen in de plus

Vistrap Sterrebos.
Vistrap Sterrebos.
Foto: Waterschap Noorderzijlvest

Waterschap Noorderzijlvest heeft afgelopen jaar een positief resultaat van 3,5 miljoen euro geboekt. Dat blijkt uit het jaarverslag over 2022, meldt het Waterschap.

Het voorstel voor de vergadering van volgende week woensdag is om dat bedrag toe te voegen aan de algemene reserve van het waterschap.

Eigenlijk tekent zich volgens het waterschap hetzelfde beeld af als het voorgaande jaar. Er is opnieuw sprake van meevallers in kapitaallasten en goederen en diensten. Ook waren er extra bijdragen van derden voor de verwerking van meer slib en afvalwater. De belastingopbrengst was bovendien 4,3 miljoen euro hoger dan begroot als gevolg van hogere WOZ waarden in het werkgebied.

Naast de meevallers zijn de personele kosten als gevolg van onder andere ziekte en extra inhuur hoger geworden.

De laatste jaren zien we de realisatiegraad van onze plannen en projecten gestaag toenemen. Over 2021 noteerden we een realisatiegraad van 73%; voor 2022 komt deze uit op 84%. Het waterschap is in toenemende mate in staat om plannen en projecten volgens planning uit te voeren.

Het waterschap stelt voor om ruim 1 miljoen euro beschikbaar te stellen voor noodzakelijk onderhoud aan vijf bruggen. Het gaat daarbij om de volgende bruggen: Henduurstil in Warffum, Nieuwetil nabij Tinallinge, Meedenertil tussen Aduard en Ferwerd, Idsinghertil in Niebert, Vrouwentil nabij Uithuizermeeden.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen