Ambulancezorg Groningen geaccrediteerd voor opleiding tot ambulanceverpleegkundige

Foto: Archief De Redactie

Ambulancezorg Groningen is geaccrediteerd door het College Zorg Opleidingen (CZO) voor de ontwikkelde opleiding tot ambulanceverpleegkundige met brede instroom. Dat betekent dat alle studenten bij het succesvol afronden van de examenonderdelen, een CZO-diploma ontvangen.

Ambulancezorg Groningen is daarmee de eerste erkende aanbieder van deze opleiding tot ambulanceverpleegkundige.

Directeur/bestuurder Bert Benthem is trots op het behaalde resultaat: “De accreditatie is een bekroning voor het vele werk dat is verzet, waar we ontzettend trots op kunnen zijn.”

Schaarste in ambulancezorg

De schaarste in gespecialiseerde functies in de (acute) zorg neemt toe. Ook in de ambulancezorg is er landelijk een tekort aan ambulanceverpleegkundigen en de vijver met gespecialiseerde verpleegkundigen raakt leeg.

De nieuwe opleiding is toegankelijk voor gediplomeerde verpleegkundigen, dus ook zonder eerder behaalde specialisatie. Met de komst van deze nieuwe opleiding worden door breder in te stromen meer ambulanceverpleegkundigen opgeleid, om het tekort op de arbeidsmarkt aan te pakken.

Opzet van de opleiding

De nieuwe opleiding is een combinatie van praktijkleren en theorie. De studenten volgen een lesprogramma op maat en lopen daarnaast stages in het werkveld. Alle specialismes, van acute interne tot verloskunde, komen tijdens de twaalf modules aan bod.

Hoe lang de opleiding duurt, verschilt per student en is afhankelijk van de vooropleiding, maar duurt in principe zestien maanden. Indien alle modules goed zijn doorlopen ontvangen de studenten bij een positief resultaat op de examenonderdelen een erkend CZO-diploma.

Niet alleen voor mensen van Ambulancezorg Groningen

Ook vanuit andere ambulanceorganisaties kunnen studenten worden aangemeld voor de opleiding tot ambulanceverpleegkundige bij Ambulancezorg Groningen. De theorie wordt aangeboden in de stad Groningen en de praktijk wordt gedaan in de regio waar de student een baan aangeboden krijgt.

In de huidige groep is al één student afkomstig van en werkzaam voor een andere ambulancedienst.

Steun vanuit zorgverzekeraars en ziekenhuizen

Het initiatief om te starten met deze opleiding wordt door de zorgverzekeraars, waaronder Menzis en Achmea/Zilveren Kruis, met veel interesse gevolgd en ondersteund. Zij zijn vooral positief over het feit dat er buiten de gebaande paden wordt gedacht om nieuwe wegen te ontdekken.

De financiële ondersteuning die Ambulancezorg Groningen vanuit de zorgverzekeraars heeft mogen ontvangen, heeft het mogelijk gemaakt om een opleiding op te zetten die bijdraagt aan goede ambulancezorg en aan een oplossing voor het arbeidsmarktvraagstuk.

Veel interesse in de opleiding

Elf verpleegkundigen startten eind vorig jaar de opleiding en sindsdien zijn er veel positieve reacties. Door de hoeveelheid interesse in de opleiding, start Ambulancezorg Groningen deze zomer een extra groep studenten. De werving voor de groep voor voorjaar 2020 start nog dit najaar.

'

Reacties

article
825543
Ambulancezorg Groningen geaccrediteerd voor opleiding tot ambulanceverpleegkundige
Ambulancezorg Groningen is geaccrediteerd door het College Zorg Opleidingen (CZO) voor de ontwikkelde opleiding tot
https://groningen.nieuws.nl/zorgenwelzijn/825543/ambulancezorg-groningen-geaccrediteerd-voor-opleiding-tot-ambulanceverpleegkundige/
2019-05-20T15:00:57+01:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/128/2019/05/19193808/Ambulancezorg-GRoningen-eigen-foto-112-dag.jpg
Zorg