Landelijke ‘feestdag’ voor geslaagde scholieren

Foto: CC BY-SA 4.0/Wikpedia Commons/ Wouter Engler

Er komt een landelijke ‘feestdag’ voor geslaagde scholieren, wat onderwijsminister Arie Slob betreft. Op 4 juni zouden zij samen de traditionele vlag met schooltas kunnen uithangen. Of de corona-epidemie tegen die tijd meer festiviteiten toelaat, is nog onduidelijk.

Scholieren horen uiterlijk donderdag 4 juni of ze geslaagd zijn voor hun eindexamen. Dat bestaat dit jaar enkel uit de zogeheten schoolexamens, omdat het centrale schriftelijke eindexamen wegens de coronacrisis is geschrapt.

Leerlingen met te veel onvoldoendes voor die schoolexamens, die bijvoorbeeld uit toetsen en werkstukken kunnen bestaan, krijgen de kans die cijfers op te halen met een toets. Deze ‘resultaatverbeteringstoetsen’ maken de helft uit van het eindcijfer, net als voor het centrale examen zou hebben gegolden. Daarmee kan een leerling met een 4 voor het schoolexamen dus toch slagen met een 6 als hij een 8 weet te halen voor de resultaatverbeteringstoets.

De regeling moet uitkomst bieden voor scholieren die de examens die hun school gedurende het jaar afneemt matig hebben gemaakt en alles op het landelijke eindexamen hadden gezet. Zij kunnen twee resultaatverbeteringstoetsen maken en dus twee vakken ophalen. De toetsen worden vanaf 4 juni afgenomen.

  • Wil je niets missen? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!

 

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden