Vertraging Ring Zuid, autoweg Oosterhamrikzone en Reitdiephaven in vergadering gemeenteraad

Foto: Jan Buurma

De vertraging van de aanpak Ring Zuid en de voorkeursvariant voor een nieuwe auto- en busverbinding tussen de Ring Oost en het UMCG zijn twee grote onderwerpen in de Groningse gemeenteraad, vandaag woensdag 27 juni.

Zes onderwerpen komen kort aan de orde, waaronder het actieplan voor meer sociale huurwoningen in Groningen en de nieuwe plannen voor hoogbouw op de Festivallocatie in de wijk Reitdiephaven.

Zuidelijke Ringweg

Vorige week werd de raad ingelicht over de vertraging van de aanpak van de zuidelijke ringweg. De werkzaamheden zijn niet zoals de bedoeling was klaar in 2021, het wordt later. Met een aantal maatregelen is de uitloop te beperken tot 2023.

Eén van de voorgestelde maatregelen is de zomerstremming van vijf weken in één richting. De weg is van 20 juli tot en met 24 augustus afgesloten tussen het Julianaplein en het Europaplein in de richting van Hoogezand. In de richting Drachten zullen twee smalle rijstroken beschikbaar zijn.

Voorkeursvariant Oosterhamrikzone

Verder besluit de raad over de voorkeursvariant voor de Oosterhamrikzone. De variant ‘Splitsing’ had al de voorkeur van burgemeester en wethouders. Dat is ook zo gebleven na de inspraakperiode en de hoorzitting van de gemeenteraad in de wijk. Er komt, als het aan het college ligt, een nieuwe autoverbinding tussen de binnenstad, het UMCG en de oostelijke ringweg langs Oosterhamrikzone noordzijde. Andere onderzochte varianten vallen af.

De bussen die nu via de busbaan naar Kardinge rijden krijgen een nieuwe route. Die gaan in de Splitsing-variant via de E. Thomassen à Thuessinklaan, het Wielewaalplein, de Vinkenstraat en via de huidige busbaanbrug naar Kardinge. De raad stemt woensdag over deze voorkeursvariant van het college.

Groninger Forum

De raad neemt ook een besluit over het raadsvoorstel van B&W over het in aanbouw zijnde Groninger Forum. Het exploitatietekort bij het Forum loopt volgens de actuele ramingen op tot ruim acht ton per jaar, met daarnaast nog een incidenteel tekort in de periode 2020-2025 van ruim één miljoen euro wat met personeel heeft te maken.

Het college stelt als deel van de oplossing voor de subsidie voor de bibliotheek in het Forum op te trekken met een aanvulling van 225.000 euro per jaar. Daarnaast wil het college gemeentelijke ondersteuning van het Forum voor de eerste vijf jaar. Dit komt neer op een aanvullende bijdrage van zo’n 3,3 miljoen euro.

Reitdiephaven

Ook de nieuwe plannen voor hoogbouw op de zogeheten Festivallocatie van de wijk Reitdiephaven komen aan de orde. In eerste instantie was er sprake van één woontoren van 20 lagen, zo’n 60 meter hoog, met 75 appartementen. Maar dat viel niet goed in de wijk. Er kwam een nieuw, minder hoog, ontwerp dat op verzoek van de gemeenteraad is onderzocht op het gebied van onder meer economische effecten, wind, verkeer en geluid.

Het college constateert nu: “Geconcludeerd kan worden dat de onderzoeksresultaten het draagvlak voor hoogbouw onder het comité Bezorgde Bewoners Reitdiephaven en de exploitant van de jachthaven niet hebben vergroot.” Volgens B&W zijn er drie mogelijke bebouwingsvarianten waarbij één de voorkeur heeft. Namelijk een nieuw plan met een “hoogteaccent op een plint” met appartementen en sociale woningen. Dit geheel moet op grotere afstand tot de haven komen en beperkt zijn qua hoogte en/breedte.

Afspraakbanen

Ook een aantal andere onderwerpen komt kort aan de orde, zoals het actieplan Sociale Huur voor meer huurwoningen in Groningen, het aantal afspraakbanen en Groningen als onderwijsinnovatiestad.

Verder stemt de raad over het initiatiefvoorstel ‘Groningen Circulair’ van D66, PvdA, GroenLinks, VVD en CDA. Dan gaat het over het gebruik van zo min mogelijk grondstoffen, een economisch systeem dat is bedoeld om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren. Deze politieke partijen willen van het college een visie op de circulaire economie en de gemeente Groningen als voorbeeldfunctie krijgt.

Deze openbare vergadering begint om 16.30 uur en is voor iedereen vanaf de publieke tribune. Thuis meeluisteren kan ook via website groningen.raadsinformatie.nl.

Reacties

article
668500
Vertraging Ring Zuid, autoweg Oosterhamrikzone en Reitdiephaven in vergadering gemeenteraad
De vertraging van de aanpak Ring Zuid en de voorkeursvariant voor een nieuwe auto- en
https://groningen.nieuws.nl/ondernemers/668500/vertraging-ring-zuid-autoweg-oosterhamrikzone-en-reitdiephaven-vergadering-gemeenteraad/
2018-06-27T14:40:50+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/128/2018/06/06122622/stadhuis.jpg
Ondernemers