Groninger Forum, Driebondschool en actieplan sociale huurwoningen in Gemeenteraad

Foto: Jan Buurma

Het in aanbouw zijnde Groninger Forum, de Driebondschool zijn twee onderwerpen om 16.30 uur in de raadscommissie Onderwijs en Welzijn. Het Actieplan Sociale huurwoningen is onder andere het onderwerp vandaag in de raadscommissie Ruimt en Wonen om 20.00 uur.

Exploitatietekort

Voor het in aanbouw zijnde Groninger Forum loopt het exploitatietekort volgens de actuele ramingen op tot ruim acht ton per jaar, met daarnaast nog een incidenteel tekort in de periode 2020-2025 van ruim één miljoen euro, dat met personeel heeft te maken.

Het college stelt als deel van de oplossing voor de subsidie voor de bibliotheek in het Forum op te trekken met een aanvulling van 225.000 euro per jaar. Daarnaast wil het college gemeentelijke ondersteuning van het Forum voor de eerste vijf jaar. Dit komt neer op een aanvullende bijdrage van zo’n 3,3 miljoen euro.

Driebondschool

Verder bespreekt de commissie de uitwerking van de motie over de Driebondschool in Engelbert, waarin het college verzocht is onderzoek te doen naar het toekomstperspectief van de school die met sluiting werd bedreigd. Dat resulteert in de vraag aan de raad om ruim 1.800.000 euro voor nieuwbouw bij het multifunctioneel centrum Engelbert zodat er een school in het dorp kan blijven.

De andere motie ging over gebreken en ruimtegebrek bij de school Meeroevers in Meerstad en duidelijkheid over de nieuwbouw. De gebreken worden hersteld, er komen lokalen bij. En in 2019 0f 2020 komt er een voorstel om eerder met nieuwbouw te beginnen.

Verder bespreken de raadsleden de drie zogeheten pijlers, ‘digitale geletterdheid en digitale vaardigheden’, ‘ondernemerschap en ondernemende vaardigheden’ en ‘het leren van de toekomst’ die het college heeft bepaald voor het realiseren van de ambitie van Groningen als dé onderwijsstad van Nederland.

Actieplan Sociale Huur

In de vergadering van de raadscommissie Ruimte en Wonen om 20.00 uur.bespreken de raadsleden onder meer het Actieplan Sociale Huur. Dat plan is onder meer een zoektocht naar locaties in Groningen voor meer sociale huurwoningen. Het college verwacht tot en met 2023, rekening houdend met geplande sloop en verkoop, gemiddeld 300 sociale huurwoningen (netto) per jaar te kunnen toevoegen. Daarna ligt dat getal op gemiddeld 240 per jaar.

Verder gaat het over het voorstel van het college om nog eens ruim een miljoen euro uit te trekken voor de toekomst van het A-kwartier. Een aantal plannen van de toekomstvisie voor dit gebied is gerealiseerd. Voor enkele voormalige prostitutiepanden zijn nog steeds geen plannen ingediend. “Er is sprake van verpaupering van de panden”, aldus B&W. “Dit komt de leefbaarheid niet ten goede en heeft een remmende werking op de ontwikkeling.”

Leegstandsverordening

Daarom vraagt het college de raad om een leegstandsverordening vast te stellen. Die verplicht eigenaren van leegstaande gebouwen de gemeente in te lichten zodat er kan worden overlegd over de invulling van het pand. Duurt het allemaal te lang, dan mag de gemeente een huurder aandragen. “Op deze wijze wordt leegstand voorkomen en kan ontwikkeling van het vastgoed worden afgedwongen”, aldus het college.

Eerder vandaag is er om 13.00 uur een hele korte vergadering van de raadscommissie Financiën en Veiligheid. Daarna, na naar verwachting een kwartier, is er een bijeenkomst voor de commissieleden over de Veiligheidsregio Groningen. Directeur Wilma Mansveld geeft dan een toelichting op de zogeheten meerjarenkoers Grip op risico’s. Bij de Veiligheidsregio hoort onder meer de brandweer.

Deze vergaderingen zijn in de oude raadzaal van het stadhuis. Ook zijn de vergaderingen live online te volgen via groningen.raadsinformatie.nl.

Reacties

article
657764
Groninger Forum, Driebondschool en actieplan sociale huurwoningen in Gemeenteraad
Het in aanbouw zijnde Groninger Forum, de Driebondschool zijn twee onderwerpen om 16.30 uur in
https://groningen.nieuws.nl/ondernemers/657764/groninger-forum-driebondschool-en-actieplan-sociale-huurwoningen-gemeenteraad/
2018-06-06T13:00:27+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/128/2018/06/06122622/stadhuis.jpg
Ondernemers