Lijsttrekkersdebat voor een groen en energiek Groningen

Verkiezingsdebat 2015.
Foto: © Natuur en Milieufederatie Groningen

De groene en energie-organisaties van Groningen organiseren donderdagavond 14 maart vanaf 19.30 een lijsttrekkersdebat in de Remonstrantse Kerk in Groningen.

Tijdens het debat wordt het politieke klimaat van Groningen gepeild over de vijf grote vraagstukken voor een groene en energieke toekomst van Groningen: energietransitie, biodiversiteit, klimaatadaptatie, aardbevingen/leefbaarheid en landbouw.

Directeur-bestuurder Jan-Willem Lobeek van de Natuur en Milieufederatie Groningen: “Klimaatadaptatie en energietransitie hebben alles met natuur, leefbaarheid in het aardbevingsgebied, landschap en biodiversiteit te maken. De komende jaren zal het in Groningen dan ook in belangrijke mate over deze onderwerpen gaan. Uiteraard horen we als coalitie van groene en energie-organisaties de partijen hierover graag met elkaar in debat gaan. Het publiek beslist ter plekke over welke stelling zij de lijsttrekkers precies willen horen. In dat opzicht laten wij ons nog even verrassen!”

Deelnemende partijen

Deelnemende politieke partijen aan het debat zijn CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Groninger Belang, Partij van het Noorden, Partij voor de Dieren, PvdA, PVV, SP en VVD. Ervaren politiek debatleider Hans Harbers begeleidt de avond.

De Stemkaart

Voorafgaand aan het debat reageren de 11 deelnemende partijen op De Stemkaart: een serie van vijftien stellingen verdeeld over de vijf grote vraagstukken. De stellingen zijn aangedragen door de groene en energie-organisaties van Groningen.

Tijdens het debat worden de lijsttrekkers op enkele van de vijf vraagstukken bevraagd. Per vraagstuk debatteren telkens vier partijen over één stelling. Het publiek beslist per ronde welke stelling dit zal zijn. Ook de debatterende politici krijgen een stemkaart. Hiermee kunnen zij gedurende het debat eenmalig inbreken, ook al ligt de beurt op dat moment niet bij hen. Tot slot stemt het publiek voor de beste debater van de avond.

Aanmelden

Toegang is gratis. Inloop vanaf 19.00 uur. De aanvang is om 19.30 uur in de Remonstrantse Kerk, Coehoornsingel 14 in Groningen. Aanmelden kan via: bit.ly/debatgroenenergiekgroningen.

Na afloop van het debat publiceert de Natuur en Milieufederatie Groningen de Stemkaart met daarin de antwoorden van de deelnemende politieke partijen op vijftien stellingen op haar website: www.nmfgroningen.nl.

Het debat wordt georganiseerd door de Natuur en Milieufederatie Groningen, Landschapsbeheer Groningen, Het Groninger Landschap, Groninger Energiekoepel, Groninger Dorpen, IVN Natuureducatie, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.

Reacties

article
793986
Lijsttrekkersdebat voor een groen en energiek Groningen
De groene en energie-organisaties van Groningen organiseren donderdagavond 14 maart vanaf 19.30 een lijsttrekkersdebat in
https://groningen.nieuws.nl/nieuws/793986/lijsttrekkersdebat-voor-een-groen-en-energiek-groningen/
2019-03-14T08:50:55+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/128/2019/03/13175244/26022015Verkiezingsdebat-nmf.jpg
Nieuws