Provincie lanceert interactieve website De Staat van Groningen

Impressie website.
Foto: De Redactie

De Provincie Groningen heeft dinsdagmiddag een nieuwe interactieve website gelanceerd: ‘De Staat van Groningen‘. De website bevat feiten, cijfers en kaarten over het woon-, werk- en leefklimaat in Groningen.

De website wordt de komende jaren stap voor stap uitgebreid, meldt de provincie.

Op de website staan interactieve kaarten en grafieken, waarmee bezoekers de getoonde gegevens kunnen toespitsen op hun eigen informatiebehoefte. Op dit moment staan de Milieumonitor, de Erfgoedmonitor en de Omgevingsbalans online.

Milieumonitor

De Milieumonitor geeft informatie over geur, geluid, lucht en omgevingsveiligheid, later gevolgd door meer thema’s. Je vindt er bijvoorbeeld het aantal meldingen van geur- of geluidsoverlast sinds 2001. Ook bevat de site trendgegevens over de luchtkwaliteit en veiligheidsrisico’s in de omgeving, zoals het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Erfgoedmonitor

De Erfgoedmonitor bevat een overzicht van onder meer karakteristieke monumenten en panden in de provincie Groningen. Ook vind je er informatie over de staat van onderhoud en leegstand.

Omgevingsbalans

De Omgevingsbalans is het meest uitgebreid, met informatie over bouwwerken, infrastructuur, water, bodem, lucht, landschappen en natuur. Je vindt er informatie over bijvoorbeeld het aantal aardbevingen, gebruik van P+R locaties, bevolkingsontwikkeling, landbouw en winkelaanbod.

Zelf aan de slag

De provinciale databank is volgens de provincie interessant voor inwoners, ondernemers, onderzoekers, journalisten, gemeenten en statenleden. De site bevat vooral ‘open data’. Bezoekers kunnen zelf aan de slag met de monitoring informatie door te selecteren wat ze zelf willen weten of belangrijk vinden. In de Omgevingsbalans kun je bijvoorbeeld de inwonersaantallen per gemeente over de afgelopen 30 jaar opvragen. Ook kun je de inwonersaantallen opsplitsen naar leeftijd.

Openheid

De provincie verzamelt structureel informatie over de voortgang en resultaten van haar beleid. Door te monitoren wordt duidelijk of het provinciaal beleid effectief is en of bijstelling nodig is.
Door de gegevens toegankelijk te maken wil de provincie ook transparant maken wat ze doet.

Het is de bedoeling dat alle bestaande monitoren van de provincie Groningen de komende jaren ondergebracht worden bij De Staat van Groningen.

Reacties

article
793421
Provincie lanceert interactieve website De Staat van Groningen
De Provincie Groningen heeft dinsdagmiddag een nieuwe interactieve website gelanceerd: ‘De Staat van Groningen‘. De
https://groningen.nieuws.nl/nieuws/793421/provincie-lanceert-interactieve-website-de-staat-van-groningen/
2019-03-13T12:45:32+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/128/2019/03/12194643/De-staat-van-Groningen.jpg
Nieuws