Erfgoed- en landschapsprojecten van start in Glimmen, Spijk en Schouwerzijl

Foto: You Tube/ Beeldcitaat (Voedselbos Glimmen}

Drie projecten in Groningen voor het behoud en de ontwikkeling van het cultureel erfgoed en landschap krijgen een opdracht ter waarde van 25.000 euro van de provincie Groningen. Dit zijn de aanleg van een natuurzone in het Voedselbos in Glimmen, een groene inrichting van de gedempte haven in Spijk en het herinrichten van de haven en Niesternweg in Schouwerzijl.

Dit budget is volgens de provincie beschikbaar voor concrete projecten die bijdragen aan het behoud en de ontwikkeling van cultureel erfgoed en landschap in Groningen.

Natuurzone in het Voedselbos Glimmen

De stichting Voedselbos in Glimmen start met de aanleg van een Natuurzone in het Voedselbos. Dit deel van het bos wordt ingericht met een moerasachtige overwal langs de Drentsche Aa, een ijsvogelwand en een oude te herstellen reliëfrand.

Een voedselbos combineert het systeem van een open natuurlijk bos met duurzame voedselproductie. Als het gehele voedselbos gerealiseerd is, vormt het een natuurlijk landschap met een rijke biodiversiteit en kunnen er onder andere vruchten, noten en bloemen geoogst worden.

Door diverse activiteiten zoals rondleidingen, proeverijen en plant-pluk-geniet dagen te organiseren, willen de initiatiefnemers meer mensen betrekken bij de natuur.

Groene inrichting haven Spijk

Het project Havenweg/Nesweg Spijk is het eerste project dat gerealiseerd wordt in het kader van Groen Spijk, een aanpak vanuit het dorp voor een vitale leef- en woonomgeving. Tijdens een Ideeëncafé in april 2017 schaarden inwoners zich achter een gezamenlijk plan om de haven opnieuw in te richten als een toekomstbestendig, avontuurlijk en cultuurhistorisch verblijfsgebied voor inwoners en bezoekers. Een landschapsarchitect gaat aan de slag met het ontwerp. De provinciale opdracht richt zich op het maken van een ontwerp voor de gedempte haven. Daarnaast wordt het budget deels gebruikt voor de uitvoering van het ontwerp.

Herinrichting van de haven en Niesternweg in Schouwerzijl

De historische kades van Schouwerzijl worden na overleg met de gemeente Het Hogeland, Waterschap Noorderzijlvest en dorpsvereniging Schouwerzijl in het voorjaar van 2019 vervangen. Hierbij krijgen de nieuwe kades dezelfde uitstraling als de oorspronkelijke kades, met troggewelven in rode Groninger baksteen met kubbestijlen. Een aparte kadecommissie, onderdeel van de dorpsvereniging Schouwerzijl, werd in het leven geroepen om het project te begeleiden.

Voor dit project geven de provincie Groningen en Nationaal Coördinator Groningen (NCG) samen de opdracht om een ontwerp te maken voor de herinrichting van de haven en Niesternweg. Daarnaast is een deel van het budget beschikbaar voor het uitvoeren van het ontwerp.

Programma Erfgoed, Ruimtelijke Kwaliteit en Landschap

De provincie Groningen zet zich samen met andere overheden en maatschappelijke organisaties in voor het behoud van het Groninger erfgoed, het landschap en de kwaliteit hiervan. Hiervoor bestaat het programma Erfgoed, Ruimtelijke Kwaliteit en Landschap.

Reacties

article
773705
Erfgoed- en landschapsprojecten van start in Glimmen, Spijk en Schouwerzijl
Drie projecten in Groningen voor het behoud en de ontwikkeling van het cultureel erfgoed en
https://groningen.nieuws.nl/nieuws/773705/erfgoed-en-landschapsprojecten-van-start-in-glimmen-spijk-en-schouwerzijl/
2019-01-31T15:40:34+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/128/2019/01/30190612/You-Tube-beeldcitaat-Voedselbos-Glimmen.jpg
Nieuws