Jonge Socialisten: ‘Nieuw college aan zet in bestrijding armoede’

Foto: De Redactie

‘Het nieuwe college is aan zet in de bestrijding van armoede’, aldus de Jonge Socialisten Groningen (JS). De coalitieonderhandelingen tussen GroenLinks, PvdA, D66 en ChristenUnie zijn in volle gang en het is volgens de Jonge Socialisten van belang de partijen aan de armoede te herinneren en dit hoog op de agenda te zetten.

Twee weken geleden vond de jaarlijkse kerstinzamelingsactie van de Voedselbank plaats. Ook dit jaar waren er weer veel vrijwilligers op de been om producten in te zamelen voor de mensen die het wat minder breed hebben. Dit prachtige initiatief van de Voedselbank, waarbij ook veel jongeren helpen, wordt elk jaar erg positief opgepakt door het winkelend publiek.

Dit soort acties zijn helaas nog steeds noodzakelijk. In elke supermarkt stond een banner met daarop de schrijnende armoedecijfers van de gemeente Groningen. Er zijn in Groningen circa 750 gezinnen afhankelijk van de Voedselbank. Dit komt neer op zo’n 2700 personen, waaronder veel kinderen. In Groningen groeit één op de vijf kinderen op in armoede. Dit zijn pijnlijke feiten en veel mensen schrikken hier ook van.

De Voedselbank is een onafhankelijke organisatie die volledig wordt gerund door vrijwilligers. Na hun hartverwarmende actie is nu de politiek aan zet.

Kindpakket

Kinderen die opgroeien in armoede kunnen vaak niet mee op schoolreis, geen zwemdiploma halen, geen fiets kopen en er staat misschien niet elke dag warm eten op tafel. Dit leidt tot veel stress en schaamte onder kinderen. In het bestrijden van kinderarmoede speelt de gemeente een grote rol door middel van het Kindpakket. Hierdoor kunnen kinderen wel mee op schoolreis, een zwemdiploma halen en een gratis fiets krijgen. Echter maken nog lang niet alle ouders in armoede hier gebruik van. Daarom is het noodzakelijk dat de gemeente ervoor zorgt dat het Kindpakket meer bekendheid krijgt, dit kan door middel van automatische verstrekking van het Kindpakket of betere detectie van armoede. Zodat we in een stad wonen waar daadwerkelijk alle kinderen gelijke kansen krijgen.

De grootste kostenpost van mensen in armoede zijn de vaste lasten zoals gas, water en licht. Het goed isoleren van woningen kan de vaste lasten flink naar beneden brengen en is ook goed voor het klimaat. Daarom pleit JS ook voor een grootschalige verduurzaming van de meest kwetsbare wijken in Groningen. Het aanpakken van de schuldenproblematiek is essentieel voor het bestrijden van armoede. Het gezegde luidt: ‘voorkomen is beter dan genezen’. Dit geldt ook voor armoede. De gemeente Groningen heeft contact met zowel woningcorporaties, energiemaatschappijen en zorgverzekeraars. Deze organisaties kunnen een melding doen bij de gemeente wanneer iemand niet betaald heeft, zodat de gemeente in een vroegtijdig stadium schuldhulpverlening kan geven. Daarnaast wordt gepleit voor een versoepeling van het kwijtscheldingsbeleid. Dit zal mensen met schulden weer perspectief bieden en een stap in de richting van een prettiger bestaan zijn.

De Jonge Socialisten Groningen hopen dat het nieuwe college de aanpak van armoede uiterst serieus neemt.

(Bron: ingezonden bericht)

Reacties

article
763644
Jonge Socialisten: 'Nieuw college aan zet in bestrijding armoede'
‘Het nieuwe college is aan zet in de bestrijding van armoede’, aldus de Jonge Socialisten
https://groningen.nieuws.nl/nieuws/763644/jonge-socialisten-nieuw-college-aan-zet-in-bestrijding-armoede/
2019-01-11T10:45:24+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/128/2019/01/10170820/stadhuis-3.jpg
Nieuws