Groninger Museum en Theater De Steeg ontwikkelen samen educatief programma

Dale Chihuly, Float Boat, 2018 and Fiori Boat, 2017, Groninger Museum.
Foto: © Chihuly Studio

Het Groninger Museum ontwikkelt in samenwerking met Theater De Steeg, een theatergezelschap van volwassen theatermakers en jonge acteurs, een nieuw educatief programma met theatrale rondleidingen.

Het programma sluit aan op het speciale doelgroepenproject van het museum gericht op families die in de stad Groningen wonen. Bovenbouwleerlingen van basisscholen uit de wijk Beijum hebben de primeur en maken als eerste kennis met de rondleidingen.

Programma

Het programma bestaat uit twee delen: een les in de klas en een theatrale rondleiding in het museum. De les wordt gegeven door de leerkracht zelf, voorzien van door het Groninger Museum en Theater De Steeg ontwikkeld lesmateriaal. Acteurs van het theatergezelschap verzorgen de theatrale rondleiding. Er wordt een algemeen programma ontwikkeld dat toepasbaar is op wisselende tentoonstellingen.

Het museum experimenteert al langer met nieuwe manieren van kijken naar kunst. In plaats van klassieke rondleidingen, waarbij museumdocenten beschrijven en duiden, richt het museum zich op het bevorderen van interactie.

Door beeldende kunst te verbinden met theater, leren kinderen op een laagdrempelige manier over de verhalen achter de werken en kunstenaars. Ze komen spelenderwijs in aanraking met verschillende kunstvormen en gaan anders naar kunst kijken.

Momenteel zijn in het Groninger Museum glassculpturen van de Amerikaanse kunstenaar Dale Chihuly te zien. Dit is de eerste expositie waarbij dit educatieve programma toegepast wordt, in een pilot in het voorjaar.

Leerlingen van groep 7 en 8 van basisschool Dom Helder Camara in Beijum hebben de primeur. Na deze pilot haken er meer scholen uit Beijum aan.

Wijkenproject Groninger Museum

Door samen te werken met verschillende wijken in Groningen, wil het museum meer stadjers enthousiast maken voor een museumbezoek. Hierbij richt het zich voornamelijk op families met kinderen.

Na een succesvolle periode waarin de wijk Vinkhuizen centraal stond, afgesloten met een drukbezochte familiedag speciaal voor Vinkhuizers met 750 bezoekers, gaat het museum nu samenwerken met Beijum.

Reacties

article
762331
Groninger Museum en Theater De Steeg ontwikkelen samen educatief programma
Het Groninger Museum ontwikkelt in samenwerking met Theater De Steeg, een theatergezelschap van volwassen theatermakers
https://groningen.nieuws.nl/nieuws/762331/groninger-museum-en-theater-de-steeg-ontwikkelen-samen-educatief-programma/
2019-01-08T16:25:34+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/128/2019/01/08120529/%C2%A9-Chihuly-Studio.jpg
Nieuws