Groningers merken te weinig van aanpak aardbevingsproblematiek

Aardbevingsschade
Foto: Jan Buurma

Het vertrouwen van inwoners van het aardbevingsgebied in Groningen in het nieuwe beleid van de Rijksoverheid blijft laag. Dat concluderen dr. Katherine Stroebe en prof. dr. Tom Postmes van de Rijksuniversiteit Groningen op basis van onderzoek dat zij deden onder 1.377 Groningers in opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen.

Na de beving van Zeerijp op 8 januari 2018 kondigde de minister van Economische Zaken een aantal maatregelen aan, zoals het naar beneden schroeven van de gaswinning.

Deze aardbeving is ervaren als een acute aanslag op het vertrouwen en welzijn van de bewoners van Noordoost-Groningen. In het half jaar hierna is dit slechts gedeeltelijk hersteld. Qua gezondheid en emotionele toestand vertonen bewoners enige tekenen van veerkracht. Tegelijk daalt het veiligheidsgevoel.

Het vertrouwen in de maatregelen is eveneens laag omdat men onder andere de motieven van de overheid wantrouwt. Men twijfelt aan de goede bedoelingen van de Rijksoverheid. Respondenten denken dat er verborgen agenda’s zijn, zoals het doelbewust vertragen en traineren van de aanpak, of dat beleidsmaatregelen ‘window dressing’ zijn.

RUG-onderzoeker Katherine Stroebe: “De kern is dat bewoners heel concrete problemen hebben. Ze hebben schade of wachten op versterking. Men wil een directe en daadkrachtige aanpak: die is ze ook al vaker beloofd. Maar ondertussen staan ze soms jaren in de wacht.’

Maatregelen voor bewoners met meervoudige schade

De zwaarst getroffenen met meervoudige schade hebben steeds minder hoop op een goede afloop. Bewoners met meervoudige schade aan hun woning komen steeds verder op achterstand te staan. Hun vertrouwen in een oplossing daalt. Tegelijk neemt het aantal bewoners met meervoudige schade toe.

Tom Postmes: “Het afnemen van hoop is veelbetekenend: kijkend naar de toekomst hebben de zwaarst getroffenen minder en minder vertrouwen dat het nog goed komt met schadeherstel en versterking. Deze groep zou centraal moeten staan in de aanpak van de problemen.”

Over Gronings Perspectief

Gronings Perspectief is een samenwerking tussen de Rijksuniversiteit Groningen, de GGD Groningen en het Sociaal Planbureau Groningen. De onderzoekers worden bijgestaan door een begeleidingscommissie. Deze is gevormd door de gemeenten, GGD, Groninger Bodembeweging, Groninger Gasberaad, Nationaal Coördinator Groningen, de provincie Groningen, de Veiligheidsregio, Vereniging Groninger Dorpen en wetenschappelijk experts.

Het team van dr. Stroebe en prof. dr. Postmes onderzoekt sinds 2016 gezondheid, veiligheidsgevoel en toekomstperspectief van inwoners van alle Groninger gemeenten, in opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen.

Reacties

article
733897
Groningers merken te weinig van aanpak aardbevingsproblematiek
Het vertrouwen van inwoners van het aardbevingsgebied in Groningen in het nieuwe beleid van de
https://groningen.nieuws.nl/nieuws/733897/groningers-merken-aanpak-aardbevingsproblematiek/
2018-11-08T12:50:57+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/128/2016/01/26125559/jan-buurma-aardbevingsschade.jpg
Nieuws