Provincie pakt Friesestraatweg gefaseerd aan

Foto: Provincie Groningen

De provincie Groningen pakt de Friesestraatweg (N355) in fasen aan. Het gedeelte tussen Groningen en de nieuwe brug bij Nieuwklap is als eerste aan de beurt.

De weg wordt veiliger gemaakt en de doorstroming wordt verbeterd. De N355 is een van de drukste en onveiligste wegen van de provincie Groningen. Door de vele in- en uitritten die op de weg aansluiten stroomt het verkeer niet goed door en moet het verkeer veel optrekken en afremmen. Dit zorgt voor gevaarlijke verkeerssituaties, aldus de provincie.

Parallelweg

Langs de N355 worden een aantal aansluitingen op de weg opgeheven en vervangen door een parallelweg. De parallelweg is ook bedoeld voor landbouwverkeer. Ook komt er een tunnel bij Slaperstil, ter hoogte van de benzinepomp. De tunnel moet de verbinding tussen Hoogkerk en de wijk Reitdiep bij Groningen veiliger maken voor fietsers, voetgangers en ander lokaal verkeer. De tijdelijke verkeerlichten bij het kruispunt blijven voorlopig staan.

Bij de aanleg van de Fietsroute Plus tussen Zuidhorn en Groningen en de uitwerking van de plannen rondom Nieuwklap is al zo veel mogelijk rekening gehouden met een toekomstige parallelweg langs de N355.

Voor de aanpak van het eerste gedeelte van de Friesestraatweg stelt de provincie 17 miljoen euro beschikbaar. Om de Friesestraatweg tot Zuidhorn aan te pakken is ruim 35 miljoen euro nodig. Hier heeft de provincie vooralsnog geen budget voor beschikbaar. Als Provinciale Staten akkoord gaan met de plannen, wordt dit najaar begonnen met het uitwerken van de plannen en de planologische procedures, zoals het bestemmingsplan en de grondaankoop.

Naar verwachting gaan de werkzaamheden aan de Friesestraatweg in 2021 van start.

Reacties

article
675479
Provincie pakt Friesestraatweg gefaseerd aan
De provincie Groningen pakt de Friesestraatweg (N355) in fasen aan. Het gedeelte tussen Groningen en
https://groningen.nieuws.nl/nieuws/675479/provincie-pakt-friesestraatweg-gefaseerd-aan/
2018-07-11T14:25:42+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/128/2018/07/10202835/csm_Nieuwklap-in-gebruik-genomen_338193f5a4.jpg
Nieuws