Project Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden naar volgende fase

Foto: Provincie Groningen

Het ontwerptracébesluit (OTB) en het milieueffectrapport (MER) van het project Extra Sneltrein Leeuwarden – Groningen worden eind november ter inzage gelegd. Hierin staat tot in detail beschreven welke aanpassingen op het traject Groningen-Leeuwarden worden uitgevoerd en welke maatregelen er worden genomen op het gebied van onder andere geluid.

Het ontwerptracébesluit (OTB) en Milieueffectrapport (MER) worden 25 november vrijgegeven voor publicatie door de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu.

Iedereen die dat wil kan vanaf dat moment een zienswijze indienen over de plannen bij het Rijk. De documenten zijn online in te zien op http://www.platformparticipatie.nl/esgl, nadat de documenten ter inzage zijn gelegd.

Ook op de provinciehuizen van de provincies Fryslân en Groningen zijn de documenten in te zien. Daarnaast liggen de stukken ook ter inzage in de gemeentehuizen van de gemeenten Leeuwarden, Tytsjerksteradiel, Dantumadiel, Achtkarspelen, Kollumerland, Zuidhorn en Groningen.

Informatiemarkten

De provincies Fryslân en Groningen en ProRail organiseren samen met de aanliggende gemeenten eind november, begin december informatiemarkten in verschillende plaatsen langs het spoor om belanghebbenden en geïnteresseerden te informeren en vragen te beantwoorden over het project.

Deze informatiemarkten vinden plaats in Groningen, Hoogkerk, Zuidhorn, Buitenpost, Feanwâlden, Hurdegaryp en Leeuwarden.

Aanbesteding van contracten

Het project Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden is opgedeeld in drie verschillende contracten.

Een contract voor de onderdoorgang bij Hurdegaryp, een contract voor de onderdoorgang bij de Paterswoldseweg in Groningen en een contract waarin alle overige werkzaamheden aan het spoor zitten. In dit laatste contract zitten bijvoorbeeld de spoorverdubbeling tussen Zuidhorn en Hoogkerk en de perronverlengingen.

In de zomer is de aanbesteding van het contract onderdoorgang Paterswoldseweg in Groningen al gestart. Daarnaast is ook de aanbesteding van de overige werkzaamheden aan het spoor nu gestart. De aanbesteding van de onderdoorgang bij Hurdegaryp start begin 2017.

Start uitvoering

Dat de aanbesteding nu is gestart betekent niet dat de aannemer na gunning van het contract meteen buiten kan beginnen met de werkzaamheden. Dat kan pas wanneer het Tracébesluit definitief is en wanneer de nodige vergunningen zijn afgegeven. Het gaat dan onder meer over een omgevingsvergunning die gemeenten moeten afgeven. Dit is op zijn vroegst begin 2018. De aannemer maakt na gunning eerst een definitief ontwerp.

Planning

In de planning komt de verwachte indienststellingsdatum van de extra sneltreinen en langere treinen uit op uiterlijk eind 2020. Tijdens de aanbestedingsprocedure worden de aannemers uitgedaagd om de werkzaamheden en zo snel mogelijk afgerond te hebben. Hierdoor hopen we dat de extra sneltrein eerder rijdt.

Sommige deelprojecten, zoals de onderdoorgangen bij de Paterswoldseweg en bij Hurdegaryp, zijn waarschijnlijk eerder klaar.

De planning is daarnaast afhankelijk van eventuele bezwaarprocedures. Hier is in de planning nu geen rekening mee gehouden.

Monumentale stationswand station Leeuwarden

In het OTB wordt een ontwerp op station Leeuwarden gepresenteerd, waarbij de monumentale elementen in het bovenste deel van de stationswand behouden blijven. Inmiddels is duidelijk geworden dat de hele monumentale stationswand intact kan blijven.

Onder meer door een andere seinopstelling is het mogelijk geworden om de langere trein (168 meter) te kunnen laten stoppen tussen overweg de Schrans en de monumentale stationswand. Hierdoor verandert de situatie aan de oostkant van het station niet wezenlijk.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden