Extra locatie techniekstudenten Alfa-college

Foto: Alfa-college

Het Alfa-college opent een extra technieklocatie Praktijk- en examencentrum Bouw & Infra. Op donderdag 23 mei verricht regiodirecteur Techniek, Marion Arends de officiële opening in het bedrijfsverzamelgebouw The Rock.

Het aantal BBL-studenten van het regionale opleidingencentrum (ROC) is de afgelopen jaren enorm toegenomen en dan met name bij de technische opleidingen. BBL staat voor beroepsbegeleidende leerweg en betekent dat studenten werken én leren.

In 2016 telde het Alfa-college 1000 BBL-studenten en momenteel zijn dat er 1394. Door deze toename is er behoefte aan extra les- en praktijkruimte. Met het praktijk- en examencentrum Bouw & Infra speelt het Alfa-college in op de toenemende vraag vanuit de arbeidsmarkt naar technische vakmensen.

Rolf Feikens, docent Bouwtechniek BBL bij het Alfa-college vertelt: “We zijn zes weken geleden gestart en deze extra locatie bevalt ons goed. In dit pand hebben we volop de ruimte om praktijk- en examenlessen te geven. We hebben voor onze bouwopleidingen maar liefst duizend vierkante meter tot onze beschikking en die kunnen we heel goed gebruiken! Onze studenten maken voor de proeve van bekwaamheid bijvoorbeeld complexe wand- en dakconstructies en daar heb je veel ruimte voor nodig”.

'

Reacties

article
825558
Extra locatie techniekstudenten Alfa-college
Het Alfa-college opent een extra technieklocatie Praktijk- en examencentrum Bouw & Infra. Op donderdag 23
https://groningen.nieuws.nl/jeugd-en-onderwijs/825558/extra-locatie-techniekstudenten-alfa-college/
2019-05-21T10:45:39+01:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/128/2019/05/19194950/BBL-studenten-in-Praktijk-en-examencentrum-Bouw-Infra.jpg
Jeugd en Onderwijs