Iederz: Van een traditionele sociale werkvoorziening naar een leer-werkbedrijf

Foto: Google Maps

De rol van Iederz is sinds de invoering van de Participatiewet geleidelijk veranderd van een traditionele sociale werkvoorziening naar een leer-werkbedrijf.

De kerntaak van Iederz is en blijft het aanbieden van een beschermde werkomgeving voor mensen met een arbeidsbeperking. Voorheen was dit uitsluitend beschikbaar voor mensen in de WSW en sinds 2015 ook voor mensen in de Participatiewet, het zogenaamde nieuw beschut.

Meer inwoners hebben volgens de gemeente een beschermde werkomgeving en begeleiding nodig hebben, voordat zij kunnen terugkeren naar de arbeidsmarkt. Het college van B&W wil de werkomgeving die Iederz biedt daarom breder inzetten, zodat andere inwoners er ook hun voordeel mee kunnen doen.

Instroomportaal

Via het instroomportaal biedt iederz sinds 2018 werk/ontwikkelplekken of arbeidsmatige dagbesteding aan gericht op uitstroom naar (een vorm van) werk of praktijkleren. Het gaat bijvoorbeeld om mensen uit de GGZ, statushouders, bijstandsgerechtigden of ex-verslaafden terecht om weer arbeidsritme en werknemersvaardigheden op te doen, voordat zij weer gaan deelnemen aan de arbeidsmarkt.

Ook jongeren uit het praktijkonderwijs, speciaal onderwijs of zonder diploma kunnen aangepaste stages lopen bij iederz. De ontwikkeltrajecten in het Instroomportaal worden op maat aangeboden en dat levert goede resultaten op. Deelnemers stromen uit naar gesubsidieerde werkplekken en reguliere banen, naast praktijkleren en regulier onderwijs.

Binnen het Instroomportaal van iederz worden op dit moment 50 ontwikkelplekken per dagdeel aangeboden, vanaf 2021 zijn dit 100 plekken.

Variatie in werk

Om een passender aanbod te kunnen doen voor deelnemers is meer variatie in werk nodig. Het werkaanbod van Iederz is in de loop der jaren teruggebracht tot bijna uitsluitend in- en ompakwerkzaamheden. Iederz werkt daarom samen met allerlei (sociale) ondernemingen en organisaties om meer verschillende soorten werk te kunnen bieden.

Volgens wethouder Carine Bloemhoff heeft Iederz heeft een beweging ingezet van traditionele sociale werkvoorziening naar een bedrijf gericht op leren en ontwikkelen binnen een grootschalige productie-omgeving.

De ontwikkeltrajecten bij Iederz zijn bedoeld voor iedereen binnen de gemeente die ondersteuning nodig heeft bij het zetten van een eerste stap richting werk of praktijkleren.

Iederz verwacht de komende periode jaarlijks tussen de 500 en 550 plekken te realiseren, waarvan 100 ontwikkelplekken.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden