Geen gemeenteraadsvergadering woensdag vanwege coronavirus

Foto: De Redactie

De raadsvergadering van de gemeenteraad, vandaag woensdag 25 maart gaat niet door. De maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus hebben ook gevolgen voor de gemeenteraad van Groningen.

Omdat het van belang dat er toch democratische besluitvorming plaatsvindt is de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad op dinsdag 31 maart om 16.00 uur op de Radesingel 6. Dat heeft het presidium van de raad, bestaand uit alle 12 fractievoorzitters onder leiding van de burgemeester, besloten.

Ook is een tweede raadsvergadering vastgelegd op woensdag 1 april. De Gemeentewet bepaalt dat alleen in een fysieke vergadering raadsbesluiten mogelijk zijn. Er mag vergaderd worden als minimaal de helft van de raadsleden aanwezig is (quorum).

Het presidium houdt actief rekening met de situatie dat op 31 maart het vereiste quorum van 23 raadsleden – minimaal de helft van het aantal 45 Groningse raadsleden – in verband met het coronavirus niet wordt gehaald.

De beschikbare vergaderfaciliteiten voorzien niet in de vereiste 1,5 meter afstand tussen personen. Ook de persoonlijke omstandigheden en afwegingen van raadsleden kunnen de fysieke aanwezigheid in de weg staan.

Democratisch proces

In de tweede vergadering mogen er volgens de Gemeentewet minder raadsleden dan het quorum aanwezig zijn om besluiten te nemen. Deze ‘tweetrapsraket’ is geheel volgens Gemeentewet en zorgt ervoor dat de democratische besluitvorming in Groningen voortgang kan blijven vinden. De aanwezige raadsleden nemen op de vergadering van 1 april besluiten over de meest noodzakelijke voorstellen.

Geagendeerde onderwerpen zijn onder meer geld voor extra ambtenaren voor het sociaal domein, krediet voor het pand Villa B voor Groningse kunstorganisaties, krediet voor maatregelen voor de verkeersveiligheid en financiering voor de bouw van het historisch museum.

René Staijen wordt geïnstalleerd als raadslid voor de Stadspartij vanwege het vertrek van Mariska Sloot. De complete agenda komt te staan op de website van de gemeenteraad: gemeenteraad.groningen.nl.

Mening inwoners

Op 31 maart en bij de vergadering op 1 april is er vanwege coronamaatregelen geen publiek aanwezig, maar via de website kunnen inwoners wel live meekijken. Inwoners die de raad hun mening over de geagendeerde onderwerpen willen meegeven kunnen die mailen naar [email protected]. Het advies is om dat voor maandag 30 maart 16.00 uur te doen.

Digitaal vergaderen

Het presidium heeft verder besloten dat de eerstvolgende raadsvergadering daarna op 22 april is. Raadsactiviteiten als werkbezoeken vervallen tot 22 april.

Wat de commissievergaderingen betreft gaat het presidium nog kijken wat er mogelijk is in combinatie met digitaal vergaderen. De geplande commissievergaderingen van 1 april gaan sowieso niet door.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden