Vliegveld Eelde en huisvesting VVN-cliënten Barkmolenstraat in raadscommissies

Foto: De Redactie

De toekomst van Groningen Airport Eelde, het rapport en plan van aanpak van de commissie-Hertogh rond de Zuidelijke Ringweg en de huisvesting van ex-verslaafden aan de Barkmolenstraat zijn enkele onderwerpen die vandaag woensdag 10 april aan de orde komen in de raadscommissievergaderingen van de Groningse gemeenteraad.

Lelystad

Op verzoek van PvdA en SP debatteert de raadscommissie Werk en Inkomen over de toekomst van Groningen Airport Eelde. De raad stemde in 2016 in met het investeren in het vliegveld. Zes miljoen euro trok de raad uit. Maar nog steeds gaat het volgens deze fractie niet goed. “De komst van Lelystad en een andere tariefstelling zijn wezenlijke gevaren voor de toekomst”, aldus PvdA en SP. Zij willen onder meer weten hoe de andere politieke partijen over de toekomst van Eelde denken.

In de commissie, Financiën en Veiligheid gaat het onder meer over het rapport van de commissie-Hertogh over de Zuidelijke Ringweg. Deze commissie kwam met ‘oplossingsrichtingen’ om uit de problemen rond de Aanpak Ring Zuid te komen. In december kwam een samenvatting van een aantal aanbevelingen naar buiten. Het volledige rapport is eerst geheim gehouden. Zo kon in vertrouwelijke sfeer worden gewerkt aan de uitwerking van de aanbevelingen. Het plan van aanpak en het rapport ‘Waar een wil is, komt een weg’ zijn onlangs openbaar gemaakt.

Toekomst openbaar vervoer

Op verzoek van de fractie van 100% Groningen gaat het ook over de toekomst van het openbaar vervoer. In landelijke plannen komt Groningen er volgens deze partij niet goed af. “De geldtrein raast Groningen voorbij”, stelt 100% Groningen. Zij vindt onder meer dat de Lelylijn moet worden aangelegd, een snelle treinverbinding tussen Groningen en de Randstad via Drachten. Ander onderwerp is de Rekenkamercommissie van de nieuwe gemeente Groningen. Deze onafhankelijke commissie controleert of het beleid van de gemeente werkt en of de gemeente het geld goed heeft uitgegeven.

De raadscommissie Onderwijs en Welzijn vergadert ’s avonds over onder meer de vergunningverlening voor het huisvesten van 26 cliënten (ex-verslaafden) van Verslavingszorg Noord Nederland (VVN) in de Barkmolenstraat in de wijk De Meeuwen. In de brief van het college die wordt besproken geeft het college inzicht in de belangenafweging waarbij onder andere de beschikbaarheid van goede zorg en of de voorziening past in de omgeving onderdeel waren.

Door VNN en woningcorporatie Lefier is een omgevingsplan opgesteld dat idealiter met buurtbewoners tot stand komt. Omdat bewoners zich tegen de komst van de voorziening hebben uitgesproken is dit plan niet in samenspraak opgesteld. Bewoners hebben een eigen visie gemaakt. “Het is nog steeds mogelijk om het plan aan te vullen met wensen uit de buurt”, aldus B&W.

Verder bespreekt de commissie de plannen van het college voor de inzet van de zogeheten Regenbooggelden. Dit geld is bedoeld voor het emancipatiebeleid voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen (lhbti). De gemeente trekt hier zelf 30.000 euro per jaar voor uit en mag van de rijksoverheid nog eens extra 20.000 euro besteden. Hiermee wil Groningen extra aandacht besteden aan onder meer veiligheid en het thema ‘verbinden’.

Nachtburgemeester

Zo komt er een applicatie waarmee slachtoffers van discriminatie en geweld snel en laagdrempelig een melding kunnen doen. Verder komt er in samenwerking met de nachtburgemeester een campagne voor jongeren. “Deze sociale media campagne is vooral gericht op het onderzoeken naar overeenkomsten tussen alle Groningers, in plaats van het benadrukken van de verschillen”, aldus B&W.

Deze openbare vergaderingen in het Groningse stadhuis zijn ook live te volgen via groningen.raadsinformatie.nl.

'

Reacties

article
807414
Vliegveld Eelde en huisvesting VVN-cliënten Barkmolenstraat in raadscommissies
De toekomst van Groningen Airport Eelde, het rapport en plan van aanpak van de commissie-Hertogh
https://groningen.nieuws.nl/gemeente/807414/vliegveld-eelde-en-huisvesting-vvn-clienten-barkmolenstraat-in-raadscommissies/
2019-04-10T12:40:48+01:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/128/2019/04/09201623/20181103_124456_resized_1.jpg
Gemeente