Stijging aantal registraties van ouderenmishandeling in provincie Groningen

Foto: Publiek Domein

Ouderenmishandeling is een veel voorkomend, maar nog weinig gesignaleerd probleem.

Uit het project Aanpak ouderenmishandeling blijkt dat het aantal registraties van ouderenmishandeling verdriedubbeld is, van 25 naar 82. Het werkelijk aantal gesignaleerde gevallen van ouderenmishandeling zal hoger liggen, doordat veel instellingen zelf deze gesignaleerde mishandelingen oplossen.

Het project Aanpak ouderenmishandeling werd de afgelopen twee jaar in de provincie Groningen uitgevoerd als onderdeel van de aanpak huiselijk geweld, meldt de gemeente. Hierbij werd vooral gekeken naar ‘het voorkomen van financiĆ«le uitbuiting van ouderen’. Het project komt voort uit het actieplan ‘Ouderen in veilige handen’ dat is opgesteld door het ministerie van VWS.

Veilig voelen
Staatssecretaris van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft inmiddels besloten het actieplan voort te zetten. Er is veel in gang gezet. Hij wil ervoor zorgen dat ouderen zich overal veilig voelen. Ongeacht de plek waar zij wonen of verblijven.

Onderzoek
Ouderenmishandeling is een veel voorkomend maar nog weinig gesignaleerd probleem. Uit onderzoek blijkt dat naar schatting jaarlijks 200.000 ouderen het slachtoffer worden van mishandeling, gepleegd door iemand ‘met wie de oudere een persoonlijke of professionele relatie onderhoudt en waarbij sprake is van een bepaalde mate van afhankelijkheid’.

Samenwerking
De gemeente Groningen ontving extra middelen om het actieplan ‘Ouderen in veilige handen’ uit voeren. Het Steunpunt Huiselijk Geweld voerde het project samen uit met een projectgroep die bestond uit vertegenwoordigers van de gemeenten Groningen en Grootegast, de Ouderenraad/SOOG, het WMO-platform en de OSO (Organisatie Samenwerkend Ouderbonden Groningen).

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden