Gemeenteraad kijkt terug op 2017

Foto: De Redactie

De Groningse gemeenteraad kijkt vandaag terug tijdens het debat over de Gemeenterekening van 2017, het jaarverslag van de gemeente.

Een belangrijke taak van de gemeenteraad is het college van burgemeester en wethouders controleren. In de Gemeenterekening gaat het over beleid: heeft de gemeente gedaan wat in de Gemeentebegroting 2017 met de gemeenteraad is afgesproken? En het gaat over geld: is binnengekomen en uitgegeven wat in die Begroting was bedacht? In het debat kijken de politieke partijen terug op wat de gemeente heeft bereikt in 2017.

Leefkwaliteit

Behalve op de Gemeenterekening blikt het college ook terug op de gehele college periode, omdat op 21 november de gemeenteraadsverkiezing voor de nieuwe gemeenteraad van Groningen plaatsvindt.

Het college stipt bijvoorbeeld de toegenomen werkgelegenheid (4000 extra arbeidsplaatsen en 800 nieuwe bedrijven in 2017) en het gebiedsgerichte werken (samenwerken met bewoners en andere partijen in de wijken) aan en de ontwikkelingen in de aantrekkende woningmarkt (versnelling in de woningbouwprojecten en gebiedsontwikkeling in de stad).

Financiële risico’s

Uit de goedkeurende verklaring bij de Gemeenterekening van de accountant van de gemeente blijkt dat het weerstandsvermogen de komende jaren (2018 tot en met 2021) boven het streven van 100 procent ligt. Dit betekent dat de gemeente goed in staat is om financiële risico’s op te vangen.

Mogelijk dat fracties tijdens deze vergadering nog moties met wensen voor het college in stemming laten brengen. Aan het eind van deze ‘Rekeningraad’ is het de bedoeling dat de raad de Gemeenterekening vaststelt. Hiermee geeft de raad invulling aan zijn controlerende taak van het gemeentelijke beleid en de resultaten.

Voorafgaande aan deze raadsvergadering zijn er nog twee raadscommissievergaderingen waarin raadsvoorstellen en collegebrieven worden besproken. De eerste van deze vergaderingen begint om 10.00 uur, waarin het op verzoek van Stad en Ommeland gaat over Kids United, een voetbalclub voor kinderen met een handicap. Kids United loopt tegen een aantal zaken aan waar deze fractie zich zorgen over maakt.

Iederz

Verder gaat het over de plannen om de Groningse sociale werkvoorziening Iederz te verplaatsen van de locatie aan de Peizerweg 128 naar een nieuwbouwlocatie aan de Bornholmstraat. Ook op de agenda onder andere de jongerenvoorziening Campus Diep van Stichting Het Kopland en gevolgen van de gestegen bouwkosten voor bijvoorbeeld de woningmarkt in Groningen.

Om 13.00 uur begint de tweede raadscommissievergadering met daarin onder meer een bespreeknotitie van de raadsleden Benni Leemhuis en Diederik van der Meide over het onderwerp ‘vuurwerk en overlast rondom de jaarwisseling’. Dat is naar aanleiding van de zogeheten expertmeeting in het voorjaar over dit onderwerp met vertegenwoordigers van onder meer politie, brandweer en GGD. De uitkomsten van het debat over de 14 vragen uit de notitie kan de burgemeester meenemen in de voorbereiding op de komende jaarwisseling.

Andere onderwerpen in deze vergadering zijn de Aanpak Ring West, het inrichtingsplan voor de vaste Kattenbrug en het ontwerp van de Sint Jansstraat en een autotunnel op de Eikenlaan onder de Slimme Fietsroute door die door park Selwerd loopt.

Live

Alle drie vergaderingen zijn in het stadhuis op de Grote Markt. De twee raadscommissievergaderingen zijn in de oude raadzaal en de raadsvergadering over de Gemeenterekening 2017 is in de nieuwe raadzaal in het stadhuis op de Grote Markt. Alle vergaderingen zijn openbaar. Ook zijn de vergaderingen live thuis te bekijken via https://groningen.raadsinformatie.nl/. Hier zijn ook de volledige agenda’s en alle vergaderstukken te bekijken.

Reacties

article
675469
Gemeenteraad kijkt terug op 2017
De Groningse gemeenteraad kijkt vandaag terug tijdens het debat over de Gemeenterekening van 2017, het
https://groningen.nieuws.nl/gemeente/675469/gemeenteraad-kijkt-terug-op-2017/
2018-07-11T10:45:04+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/128/2018/07/10201549/stadhuis-grote-markt-markt-uittips.jpg
Gemeente