Oosterhamriktracé en plannen van kinderen tegen armoede in raadscommissies

Foto: De Redactie

De definitieve voorkeursvariant ‘Splitsing’ voor een nieuwe auto- en busverbinding in de Oosterhamrikzone en de plannen van kinderen tegen armoede zijn onder meer twee onderwerpen vandaag, woensdag 13 juni in de twee raadscommissies van de Groningse gemeenteraad.

De Oosterhamrikzone, waarbij een nieuwe autoverbinding tussen de binnenstad, het UMCG en de oostelijke ringweg langs Oosterhamrikzone noordzijde komt ter sprake in de commissie Beheer en Verkeer om 16.30 uur.

Vinkenstraat

De bussen die nu via de busbaan naar Kardinge rijden krijgen een nieuwe route. Die gaan in de Splitsing-variant via de E. Thomassen à Thuessinklaan, het Wielewaalplein, de Vinkenstraat en via de huidige busbaanbrug naar Kardinge. Na de inspraak zijn er wel op onderdelen nadere randvoorwaarden opgesteld of nieuwe inzichten opgedaan.

In het raadsvoorstel over de voorkeursvariant wordt uitgebreid ingegaan op onder meer de milieu-effecten, de verkeersveiligheid en het parkeren. Voor de vervolgfase is een aantal randvoorwaarden opgesteld.

Zo komt er een “second opinion” op de thema’s lucht en geluid, mag er geen parkeerprobleem op de wijk worden afgewenteld en komt er een inrichtingsplan voor een veilige inrichting van woon- en leefomgeving. Of de voorkeursvariant van het college wordt uitgewerkt tot een definitief ontwerp besluit de gemeenteraad op 27 juni.

Andere onderwerpen die in deze commissie aan bod komen zijn de pendelbus in de binnenstad en de dienstregeling voor volgend jaar van de bussen die in Groningen en Drenthe rijden.

Raad van Kinderen

In de raadscommissie Werk en Inkomen ’s avonds om 20.00 uur gaat het onder meer over de aanpak van armoede onder kinderen. De plannen zijn bedacht door de eerste Groningse Raad van Kinderen onder voorzitterschap van de eerste Groningse kinderburgermeester Javano. De resultaten hebben de kinderen onlangs in aanwezigheid van prinses Laurentien van de Missing Chapter Foundation gepresenteerd.

De kinderen willen bijvoorbeeld dat het Kindpakket en de Stadjerspas worden uitgebreid. Voorbeelden: het uitdelen van brood of het aanbieden van een gratis verzekering. En de namen Kindpakket en de Stadjerspas moeten aantrekkelijker. Het college wil de aanbevelingen van de kinderen waar mogelijk meenemen in het armoedebeleid van de gemeente.

Kinderbigade

Zo gaat de gemeente kijken of het idee van een kinderbrigade volgend jaar al kan worden uitgevoerd. Daarbij gaat het om groepen kinderen die scholen bezoeken om over armoede te praten. “Door problemen bespreekbaar te maken, zorg je dat iedereen elkaar beter begrijpt en elkaar beter kan helpen. Bij deze gesprekken wordt armoede positief benaderd, om zo de schaamte en het pesten tegen te gaan.”

Afspraakbanen

Andere onderwerpen in deze raadscommissie zijn de ontwikkeling van de afspraakbanen en de zogeheten overnachtingenmarkt (overnachtingen in hotels).

De twee raadscommissievergaderingen van de Groningse gemeenteraad zijn vrij toegankelijk in de oude raadzaal van het stadhuis. De vergaderingen zijn ook live online te volgen via groningen.raadsinformatie.nl.

Reacties

article
661391
Oosterhamriktracé en plannen van kinderen tegen armoede in raadscommissies
De definitieve voorkeursvariant ‘Splitsing’ voor een nieuwe auto- en busverbinding in de Oosterhamrikzone en de
https://groningen.nieuws.nl/gemeente/661391/oosterhamriktrace-en-plannen-kinderen-armoede-raadscommissies/
2018-06-13T14:45:42+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/128/2018/05/12100404/Stadhuis-met-markt.jpg
Gemeente