Actualiteitendebat in raad over winkelcentrum Paddepoel

Foto: Jan Buurma

De gemeenteraad van Groningen houdt vandaag, woensdag 16 mei een actualiteitendebat over de aanhoudende boetes en aanmaningen door de Coöperatieve Vereniging van eigenaren (CVvE) en de uitbreiding van het winkelcentrum.

Het spoeddebat is aangevraagd door SP, CDA, PvdA en Stad en Ommeland. Vanaf 16.00 uur kan het debat live gevolgd worden op groningen.raadsinformatie.nl.

Bemiddeling

Volgens deze partijen is er een nieuw dieptepunt bereikt in de Paddepoelkwestie. De CVvE laat zien geenszins van plan te zijn om in gezamenlijkheid te werken aan een goed werkend winkelcentrum, aldus deze fracties. “Het wil de complete zeggenschap over openingstijden hebben en de boetes in stand houden.”

In het debat willen zij onder meer weten van het college van burgemeester en wethouders hoe het met de stand van zaken rond de bemiddeling in het conflict tussen betrokkenen in het winkelcentrum is.

Verder komen er in debat vragen over de uitbreiding van het winkelcentrum aan de orde. Er zouden vergevorderde plannen zijn terwijl meerdere ondernemers nog geen bericht zouden hebben ontvangen. Eén van de vragen van de vier fracties: “Staat het college positief tegenover een grote verbouwing terwijl zaken in het winkelcentrum niet op orde zijn gezien de rechtszaken, de aanhoudende boetes en het feit dat er geen officiële winkeliersvereniging is?”

Raadscommissies Werk en Inkomen en Beheer en Verkeer

Na het actualiteitendebat zijn er nog twee vergaderingen van commissies van de gemeenteraad: Werk en Inkomen en Beheer en Verkeer.

In de Commissie Werk en Inkomen, direct na het actualiteitendebat komen de onderwerpen de burgerparticipatie en zeggenschap bij Stichting WIJ Groningen, de meerkostenregeling voor de chronische zieken en beperkten en werkgelegenheidsontwikkeling in Groningen aan de orde.

Om 20.00 uur bespreekt de Commissie Beheer en Verkeer de onderwerpen het windbeleidskader ‘Windkracht Groningen’ over de ontwikkeling van windenergie in Groningen, de stand van zaken van de Groningse energietransitieplannen om Groningen aardgasloos te maken en de ontwerpbegroting van het OV-bureau Groningen Drenthe.

Ook de parkeer- en verkeersmaatregelen Helperplein en Verlengde Hereweg (invoering betaald parkeren met gratis parkeren voor de eerste 1,15 uur om langparkeren te ontmoedigen) en de herinrichting van de Zernikelaan, de aansluiting Noordelijke Ringweg en fietspad Penningsdijk om van het bedrijventerrein in het noorden en het onderwijsdeel in het zuiden één samenhangend geheel te maken komen aan de orde.

Ook deze vergadering is live te volgen via groningen.raadsinformatie.nl

Reacties

article
646506
Actualiteitendebat in raad over winkelcentrum Paddepoel
De gemeenteraad van Groningen houdt vandaag, woensdag 16 mei een actualiteitendebat over de aanhoudende boetes
https://groningen.nieuws.nl/gemeente/646506/actualiteitendebat-raad-winkelcentrum-paddepoel/
2018-05-16T15:05:49+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/128/2018/01/17192646/stadhuis-4.jpg
Gemeente