Fietsers geen voorrang bij nieuwe Fietsroute-Plus Helperzoom

Foto: CC BY-SA 4.0/Wikipedia Commons/3weg.nl

Fietsers krijgen op de nieuwe Fietsroute-Plus langs de Helperzoom geen voorrang op gemotoriseerd verkeer.

Het college van B&W wil een veilige fietsoversteek en uit onderzoek blijkt dat dit de beste garantie biedt, aldus de gemeente.

Veilige fietsoversteek

Toen de gemeenteraad een tracé- en realisatiebesluit voor de Fietsroute Plus langs de Helperzoom nam op nam op 31 mei, pleitte de fietsersbond Groningen ervoor om fietsers op de kruising met de Helperzoom en de Helperbrink voorrang te verlenen.

De gemeente onderzocht drie scenario’s: voorrang voor fietsers, geen voorrang voor fietsers en voorrang voor fietsers met een dynamische verkeersregelinstallatie. Daarbij is gekeken naar de effecten op de verkeersveiligheid, de doorstroming en de leefbaarheid.

Uit dit onderzoek blijkt dat het voor de verkeersveiligheid en de doorstroming beter is fietsers op de Fietsroute Plus Groningen-Haren geen voorrang te geven. Ook is de voorrang voor gemotoriseerd verkeer het meest gunstig voor de veiligheid in de Helperzoomtunnel en de leefbaarheid, ecologie en het milieu rondom het kruispunt.

Ruime compensatie bomen

Voor de aanleg van de Fietsroute Plus langs de Helperzoom moeten in totaal 8 bomen worden gekapt. Hiervoor worden ter compensatie 28 bomen aangeplant. Voor de aanleg van de Fietsroute Plus moeten in totaal 8 bomen worden gerooid. Er vindt ruime compensatie plaats: er worden 28 bomen geplant.

Ecologische optimalisatie

Het tracé van de nieuwe fietsroute ligt in een stedelijke ecologische zone met belangrijke natuurwaarden. Op verzoek van de raad is er een ecologische optimalisatie uitgevoerd. De gemeente neemt verschillende maatregelen om dit te realiseren. De natuurwaarden worden beschermd en versterkt.

Onafhankelijk ecologisch onderzoek wijst uit dat dankzij de maatregelen het leefgebied van kwetsbare soorten (vleermuizen) niet wordt aangetast en de ecologische kwaliteit van het gebied kan toenemen.

Reacties

article
562080
Fietsers geen voorrang bij nieuwe Fietsroute-Plus Helperzoom
Fietsers krijgen op de nieuwe Fietsroute-Plus langs de Helperzoom geen voorrang op gemotoriseerd verkeer. Het
https://groningen.nieuws.nl/gemeente/562080/fietsers-geen-voorrang-nieuwe-fietsroute-plus-helperzoom/
2017-12-07T12:40:55+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/128/2017/12/06203002/fietspad-cc-by-4.0-wikipedia-Commons-3weg.nl_.jpg
Gemeente