Zes vergaderingen deze week voor Groningse raadsleden

Foto: De Redactie

Vandaag, woensdag 12 september staan twee actualiteitendebatten over huisvesting en drie raadscommissievergadering op het programma van de Groningse gemeenteraad.

Tippelzone

Om 13.00 is raadscommissie Financiën en Veiligheid onder meer over de tippelzone aan de Bornholmstraat. Daar mogen vanaf 1 juli alleen nog maar tippelaarsters werken die een pasje hebben. Sinds die datum worden er geen nieuwe vrouwen meer toegelaten. De gemeente wil ‘een andere perspectief’ voor de vrouwen in aanloop naar sluiting van de tippelzone.

Andere onderwerpen in deze commissie zijn onder meer woonoverlast en een vuurwerkvrije binnenstad met Oud en Nieuw.

Huisvesting internationale studenten

Vandaag vinden de twee zogeheten actualiteitendebatten plaats. Het debat om 16.00 uur is aangevraagd door SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk (SP) en raadslid Herman Ubbens (CDA). Zij zijn ontevreden over de huisvestingssituatie van internationale studenten. Studenten zouden slapen op campings, overvolle hostels of zelfs op straat en op het station. Als oplossing is de voormalige noodopvang voor asielzoekers ter beschikking gesteld voor 16 euro per nacht voor een gedeelde kamer.

Grunobuurt

Het tweede actualiteitendebat, direct na het eerste, gaat over de huisvestingssituatie van bewoners in de Grunobuurt. Dit debat is aangevraagd door Dijk (SP) en Sijbolts (Stadspartij).

Woningen in de Stephensonstraat, Paterswoldseweg en Hoornse Diep staan al langere tijd in de planning om gesloopt te worden. “Het uitstel en vervolgens plotse aankondiging van de sloop door Nijestee heeft de bewoners overrompeld”, aldus deze raadsleden. Zij willen het college hierover vragen stellen.

De tweede raadscommissievergadering Ruimte en Wonen om 17.00 uur gaat het over de ontwikkeling van het gebied ten zuiden van het Hoofdstation. Het college wil daar een nieuwe, autoluwe wijk. Voor een onderdoorgang voor voetgangers en fietsers wil de gemeente huizen aan de Parkweg opkopen en slopen. Het andere onderwerp van deze vergadering is de actualisatie van de Welstandsnota.

Bed-bad-brood

’s Avonds om 20.00 uur is de raadscommissie Onderwijs en Welzijn. Dan komt de Groningse bed-bad-broodvoorziening aan de orde. Het college vraagt om geld voor de opvang van dakloze vreemdelingen omdat er hiervoor onvoldoende geld van het rijk komt.

Andere onderwerpen zijn de zogeheten cultuurpijlers, de toekomst van De Oosterpoort en de Stadsschouwburg en de situatie van het Canadian Allied Forces Museum.

Live te volgen

De twee actualiteitendebatten en de vergaderingen van de raadscommissies zijn op het stadhuis en zijn vrij toegankelijk. Ze zijn ook live online te volgen via www.groningen.raadsinformatie.nl.

Reacties