Luchtkwaliteit in Groningen steeds beter

Foto: Google Maps

Uit meetgegevens blijkt dat de luchtkwaliteit in de stad sinds 2011 verder is verbeterd. Dit blijkt uit het ‘Verslag luchtkwaliteit 2016 gemeente Groningen’.

Door het stedelijke verkeer is de luchtkwaliteit in de stad Groningen wat minder goed dan in de rest van de provincie. Vooral bij drukke wegen veroorzaken uitlaatgassen extra luchtverontreiniging.

Maar dit leidt nergens in de stad tot een luchtkwaliteitsprobleem. Dit is te danken aan de gunstige noordelijke ligging van Groningen én aan het jarenlang gevoerde verkeers- en ruimtelijke beleid. Zoals een goede routering en doorstroming van het verkeer, aan de inzet van schonere bussen en vooral ook aan het hoge fietsgebruik.

Permanente meetpunten

Het verslag luchtkwaliteit en de bijbehorende luchtkwaliteitskaart zijn gebaseerd op gegevens van de twee permanente meetpunten van het RIVM in Groningen en op gedetailleerde modelberekeningen.

Luchtkwaliteitskaart

De uitkomsten van deze berekeningen zijn weergegeven op een luchtkwaliteitskaart. Deze laat met kleuren zien hoe het is gesteld met de plaatselijke luchtkwaliteit. Hierbij kan per woning worden ingezoomd om de concentraties van stikstofdioxide en fijn stof af te lezen.

Het verslag luchtkwaliteit en de luchtkwaliteitskaart is in te zien op: gemeente.groningen.nl/luchtkwaliteitskaart

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden