Gemeenteraad besluit over woonboten en fietspaden

Foto: Jan Buurma

In de Groningse gemeenteraad gaat het onder meer over geld voor verduurzaming van energie slurpende gemeentelijke gebouwen, een fietstunnel bij de Papiermolen, de Slimme Fietsroute Zernike door Park Selwerd en de fietsoversteek op de Eikenlaan. Ook hoogbouw in Reitdiephaven komt aan de orde.

Fietstunnel Papiermolen

De besluiten gaan onder meer over 6,5 miljoen euro voor verduurzaming van de 24 meest energie slurpende gemeentelijke gebouwen en zo’n vier miljoen euro voor een fietstunnel bij de Papiermolen. Deze tunnel komt in de plaats van de geplande voetgangersbrug over de ringweg.

Ook valt een besluit over het definitieve ontwerp voor het fietspad Selwerd. De raad had eerder al ingestemd met voorrang voor fietsers op deze Slimme Route Zernike op het kruispunt met de Eikenlaan. De raad beslist nu ook over het voorstel dat eerst tijdelijk te doen, met de fietsoversteek op een plateau, en ondertussen de situatie daar goed in de gaten houden. Als het werkt, wordt het definitief en houden fietsers voorrang. Als het niet werkt, gaan de fietsers uit de voorrang.

Hierna debatteert de raad kort over vier zogeheten 1-minuutinterventies. Dat zijn onderwerpen waarover eerder in de raadscommissies al uitgebreid is gedebatteerd, maar waarover één of meer fracties in de raadsvergadering nog kort iets willen zeggen om bijvoorbeeld een motie of amendement over het onderwerp in stemming te brengen.

Motie

Met een motie kan de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders (B&W) verzoeken een opdracht uit te voeren, bijvoorbeeld het instellen van een onderzoek. Met een amendement kunnen fracties raadsvoorstellen van B&W wijzigen. Daar is dan wel een meerderheid in de gemeenteraad voor nodig.

Stoepkrijttekeningen

Bij deze 1-minuutinterventies gaat het bijvoorbeeld over een voorkeursvariant voor de Fietsroute Plus tussen Haren en Groningen, de outsourcing van de ICT bij de gemeente en de plannen om overbodige regels te schrappen uit de APVG, de Algemene plaatselijke verordening Groningen. Een voorbeeld van zo’n regel is het afschaffen van het verbod op stoepkrijttekeningen op straat en het verbod om ijs kapot te maken.

Op verzoek van Stadspartij en ChristenUnie zijn ook de flexibele openingstijden van openluchtbad De Papiermolen een agendapunt bij dit onderdeel van de raadsvergadering.

Na de 1-minuutinterventies debatteert de raad nog over drie zogeheten discussiestukken. Over deze onderwerpen is het in vergaderingen van raadscommissies ook al gegaan, maar hierover zijn de raadsleden nog niet uitgedebatteerd. Bijvoorbeeld over het nieuwe internationaliseringsbeleid van de gemeente. Bij de internationale betrekkingen van Groningen gaat het onder meer over relaties met steden in bijvoorbeeld Rusland en China.

Reitdiephaven

Ander discussiestuk is het voorstel voor hoogbouw bij de jachthaven in de wijk Reitdiephaven. Het college wil de bouw van een woontoren op het Festivalterrein toestaan. Veel omwonenden zijn tegen. Alleen als realisatie van hoogbouw op onoverkomelijke problemen stuit, komt laagbouw voor het college in beeld.

Laatste discussiestuk is de aangepaste Watervisie van het college. De Watervisie met plannen voor onder andere wat minder woonschepen in de Diepenring kwam eind vorig jaar al ter sprake. B&W willen “een kwaliteitsimpuls” voor het wonen in de diepen. Het Woonschepencomité voelde zich overvallen door de plannen. De raad riep het college op tot extra overleg om het draagvlak te vergroten. Woensdag neemt de raad een besluit over de aangepaste Watervisie.

Live te volgen

De raadsvergadering begint om 16.30 uur in de nieuwe raadzaal van het stadhuis op de Grote Markt en is openbaar. De vergadering is ook online live te volgen en later terug te zien via groningen.raadsinformatie.nl.

'

Reacties

article
464167
Gemeenteraad besluit over woonboten en fietspaden
In de Groningse gemeenteraad gaat het onder meer over geld voor verduurzaming van energie slurpende
https://groningen.nieuws.nl/gemeente/464167/gemeenteraad-besluit-woonboten-en-fietspaden/
2017-05-31T12:20:35+01:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/128/2017/05/31120604/stad-huis-jan.jpg
Gemeente