Kunstgrasvelden, diefstal fietsen en roeibaan in raadscommissies

Foto: De Redactie

De vervanging en aanleg van nieuwe kunstgrasvelden, maatregelen om fietsdiefstallen aan te pakken en de zoektocht naar een nieuwe roeibaan voor de Groningse roeiverenigingen zijn enkele onderwerpen woensdag 8 februari in de raadscommissievergaderingen van de Groningse gemeenteraad.

Lokfietsen

Acties om fietsendiefstal tegen te gaan worden besproken in de commissie Financiën en Veiligheid. Het aantal diefstallen van fietsen lijkt wat lager te worden, maar niet in het centrum. Plekken waar veel wordt gestolen zijn onder meer Het Hoofdstation, de omgeving van de Grote Markt en Vismarkt en de omgeving van bioscopen en theaters zoals De Oosterpoort zijn onder meer plaatsen waar veel fietsen worden gestolen.

De aanpak van fietsendiefstallen concentreert zich dan ook vooral op het centrum. De politie zet onder meer lokfietsen in met een GPS-volgsysteem. GroenLinks wil met de andere fractie debatteren over de vraag of de aanpak voldoende is of dat er een actieplan tegen fietsendiefstallen nodig is.

OZB

Ook het voorstel van B&W om de onvoorziene stijging van de onroerendezaakbelasting (OZB) voor niet-woningen grotendeels te compenseren wordt besproken. Het gaat om verlaging van het tarief voor bedrijven, kantoren en maatschappelijke instellingen. De eerder vastgestelde tarieven bleken in januari te leiden tot een onevenredige lastenstijging voor het midden- en kleinbedrijf.

Daling WOZ-waarde

Deze verhoging wordt veroorzaakt door een flinke daling van de WOZ-waarde van kantoorpanden en ook de twee ziekenhuizen in de Stad en DUO. “Het college vindt dat deze bijzondere omstandigheden niet volledig voor rekening van het midden- en kleinbedrijf mogen komen”, aldus wethouder Schroor. “Vandaar dat we ze tegemoet willen komen.”

Kunstgrasvelden

In de raadscommissie Onderwijs en Welzijn gaat het over de ontwikkelingen rond kunstgrasvelden. In Groningen is vervanging en aanleg van nieuwe kunstgrasvelden aan de orde. Over mogelijke gezondheidsrisico’s van sporten op kunstgrasvelden is veel onrust ontstaan. Het RIVM concludeert na onderzoek dat sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat veilig is. B&W volgen deze lijn en zien geen aanleiding maatregelen te nemen.

Ondertussen is er discussie over alternatieve ‘infills’ en de milieu- en gezondheidsaspecten daarvan. Het college wil echter niet wachten met investeren in kunstgrasvelden en kiest voor rubbergranulaat als ‘infill’, tenzij clubs aangeven liever de discussie over de kunstgras-infill te willen afwachten.

Roeibaan

Op verzoek van VVD en Student en Stad komt ook roeien aan de orde. De gemeente zoekt samen met de roeiverenigingen Aegir, Gyas en De Hunze naar een plek voor een roeibaan. De twee fracties willen met de andere raadsleden een aantal problemen van de roeiverenigingen bespreken.

Zij willen dat er in Groningen voldoende faciliteiten zijn om de roeisport op amateur- en topsportniveau te beoefenen. Verder bespreekt de commissie de voortgang van het zogeheten meerjarenprogramma Sport en Bewegen om Stadjers (meer) te laten sporten en bewegen.

Onderzoek gemeentelijke Rekenkamercommissie

In het avondgedeelte van de commissie Onderwijs en Welzijn vanaf 20.00 uur gaat het over het onderzoek van de gemeentelijke Rekenkamercommissie over het passend onderwijs in Groningen. Daaruit blijkt dat gemeente en scholen hard werken aan de onderlinge samenwerking, maar dat dat nog niet voor ieder kind de juiste ondersteuning oplevert. De raadsleden bespreken de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie.

Multifunctionele accommodatie de Wijert

Verder gaat het in deze vergadering over de inkoop van het sociale domein, de zogeheten mantelzorgcomplimentgelden om te stimuleren dat mantelzorgers hun rol kunnen (blijven) vervullen en de stand van zaken rond de multifunctionele accommodatie (MFA) in de Wijert.

De oplevering van het nieuwe MFA voor onder meer basisschool de Tamarisk, een bibliotheek, kinderopvang en een spelhal is een jaar vertraagd. Het college heeft besloten de aanbesteding van de MFA te beëindigen, omdat de inschrijvingen fors hoger uitvallen dan het beschikbaar gestelde geld. Er komt een minder complex ontwerp. De oplevering is nu zomer 2019.

De raadscommissie Financiën en Veiligheid vergadert vanaf 13.00 uur. Later die dag vergadert de raadscommissie Onderwijs en Welzijn tweemaal vanwege de vele onderwerpen die besproken moeten worden om 16.30 uur en om 20.00 uur.

De vergaderingen zijn openbaar in de oude raadzaal van het stadhuis op de Grote Markt. Via groningen.raadsinformatie.nl zijn deze vergaderingen ook live te volgen en achteraf terug te zien via Uitzending Gemist.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden