Groningen kiest voor ‘Toegangspoort van het Noorden’

Foto: Google Maps

Het investeringsscenario ‘Toegangspoort van het Noorden’ is aangewezen als voorkeursalternatief voor de ontwikkeling van Groningen Airport Eelde (GAE) door de gemeente Groningen. Wel verbindt het college hieraan een aantal voorwaarden.

Dit houdt in dat het bedrijfsleven een deel van de financiering voor zijn rekening moet nemen. In combinatie met de investeringen stelt het college ook voor te kiezen voor een pakket maatregelen op het gebied van duurzame mobiliteit en groen en de aansturing van de luchthaven op te splitsen in een ontwikkelingsdeel en een exploitatiedeel.

Keuze

De keuze voor ‘Toegangspoort van het Noorden’ is gebaseerd op de resultaten van de strategische verkenning, de inbreng van de verschillende fracties en de uitkomsten van de online publieksconsultatie. Daarin sprak 86% van de 2597 respondenten een voorkeur uit voor het scenario ‘Toegangspoort van het Noorden’.

Continuïteit luchthaven

De provincies Groningen en Drenthe en de gemeenten Assen, Tynaarlo en Groningen voelen zich als aandeelhouders verantwoordelijk voor de continuïteit van de luchthaven. Deze week leggen zij hun voorstellen voor aan hun respectievelijke staten en raden.

Provinciale Staten van Drenthe en Groningen en de drie gemeenteraden besluiten over de gewenste ontwikkelrichting voor Groningen Airport Eelde.

Na dat besluit zullen de aandeelhouders het alternatief gezamenlijk verder uitwerken en op zoek gaan naar publieke en private dekkingsbronnen, te beginnen bij een bijdrage vanuit het noordelijk bedrijfsleven.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden